Loader

Nasjonal behandlingstjeneste i strålekniv

Den nasjonale tjenesten omfatter behandling ved godartede intrakranielle svulster, spesielt der de er vanskelig tilgjengelige kirurgisk, AV malformasjoner, hjernemetastaser (spesielt solitære) og primære hjernesvulster (supplerende til kirurgi, konvensjonell strålebehandling og stråleterapi). Helsehjelpen omfatter stereotaktisk, intrakraniell strålebehandling gitt i form av enkeltfraksjon.  Strålekniven (gammakniven) er en maskin som sender 201 radioaktive stråler inn mot et punkt hvor disse krysser hverandre. Ved hjelp av en stereotaktisk ramme festet til pasientens hode, kan vi plassere det område vi ønsker å behandle (målpunktet) slik at dette faller sammen med kryssningspunktet for strålene og derved oppnår vi en meget høy stråledose i det område vi ønsker å behandle. Kort utenfor dette område er stråledosen liten.

Oppgaver og resultat
Aktiviteten har fra 343 pasienter i 2011 til 376 pasienter i 2012.

Trenden gjennom flre år er at antall pasienter som behandles øker. Som tidligere år er tilbudet ikke likt benyttet i de ulike helseregioner.

En fast ansatt lege og 3 sykepleiere.

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
20 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
10 timer

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
  • Helse Nord RHF - 33 pasienter
  • Helse Midt-Norge RHF - 56 pasienter
  • Helse Sør-Øst RHF - 100 pasienter
  • Helse Vest RHF - 187 pasienter
  • Annen tilhørighet - 0 pasienter

Formidling

Helsepersonell
  • Presentasjon av resultater. (Kurs).
Forskning

Vitenskapelige artikler

Varughese Jobin Kotakkathu, Wentzel-Larsen Tore, Pedersen Paal-Henning, Mahesparan Ruby, Lund-Johansen Morten

Gamma knife treatment of growing vestibular schwannoma in Norway: a prospective study.

Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012 Oct;84(2):e161-6. Epub 2012 jun 8

PMID:
22682805
Skeie Bente Sandvei, Enger Per Øyvind, Brøgger Jan, Ganz Jeremy Christopher, Thorsen Frits, Heggdal Jan Ingeman, Pedersen Paal-Henning

Gamma Knife Surgery versus Reoperation for Recurrent Glioblastoma Multiforme.

World Neurosurg 2012 Dec;78(6):658-69. Epub 2012 apr 4

PMID:
22484078
Skeie Bente Sandvei, Enger Per Øyvind, Ganz Jeremy Christopher, Skeie Geir Olve, Parr Elisabeth, Hatteland Signe, Ystevik Birgit, Heggdal Jan Ingemann, Pedersen Paal-Henning

Gamma knife surgery of colorectal brain metastases: a high prescription dose of 25 Gy may improve growth control.

World Neurosurg 2013 Mar-Apr;79(3-4):525-36. Epub 2012 apr 16

PMID:
22120263

Forskningsprosjekter

Resultater av stråleknivsbehandling for intrkranielle svulster og karmalformasjoner

Paal-henning Pedersen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2006 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Avdelingssjef Ruby Mahespharan

Referansegruppen har i 2012 bestått av:
Eirik Helseth
Helse Sør-Øst RHF
Geirmund Unsgård
Helse Midt-Norge RHF
Paal-henning Pedersen
Helse Vest RHF
Roar Kloster
Helse Nord RHF

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest