Loader

Nasjonal behandlingstjeneste for barnerevmakirurgi

Behandlingstjenesten gjør ortopediske inngrep relatert til den revmatiske sykdom for å redusere symptomer, korrigere feilstillinger/vekstforstyrrelser eller redusere risiko for ytterligere skade. Revmakirurgi hos barn er i stor grad en klinisk spesialitet, hvor evne og kunnskap til å vurdere barn med inflammatoriske leddsykdommer står i fokus. Slike vurderinger foregår ved konsultasjoner nesten hver uke, selv om antall operasjoner er meget få. Det meste av aktiviteten er en tverrfaglig vurdering slik at både medisinske og kirurgiske behandlingsmetoder inngår i et langsiktig behandlingsopplegg for disse pasientene. Det vises til egne henvisningskriterier. ICD-10: M08, M21, M25, M16.7, M17.5, M19.2 Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Nettside:

Oppgaver og resultat
De aller fleste pasientene blir primært behandlet av revmatologer. Før de henvises til ortopedisk vurdering, skal pasientene få nødvendig medisinsk behandling. Det meste av den revmakirurgiske behandling er korrigerende (ved feilstillinger eller ulik benlengde) eller symptomatisk (behandling av residiverende plager som pasienten har). Når det gjelder korrigerende behandling, vil vi gjerne vurdere barna lenge før vekstslutt. Da kan korreksjon av vekstforstyrrelser ofte gjøres ved en mindre operasjon på vekstskivene. Dersom veksten er avtagende og selvkorreksjon basert på egen vekst ikke er tilstrekkelig, har vi tilbud om kirurgiske behandlingsformer som korrigerende osteotomier samt eksterne og interne benforlengelser for å adressere både skjevheter og ulik benlengde. Symptomatisk behandling kan være indisert dersom plagene vedvarer til tross for god medisinsk behandling, dette kan være vedvarende synovitter (betennelser i seneskjeder eller i ledd), eller dersom det er skader på sener eller ledd som følge av slike betennelser. Behandlingen kan bestå av synovektomi fjerne leddhinne i ledd eller i senskjeder), enten med operasjon eller med radiaktivt materiale i sprøyteform (dette gjøres i nært samarbeid med nukleærmedisinsk avdeling på Rikshospitalet). Ledd som har blitt ødelagt kan bli behandlet med proteser (utskifting av ledd) eller med artrodeser (avstivning av ledd).

Når det gjelder kompetansepredning blir det viktigste målet at revmatologer rundt i Norge kjenner til dette tilbudet, da det er disse legene som i hovedsak vil henvise pasienter videre til oss. I kurskravene til spesialiteten revmatologi er det bl.a et obligatorisk kurs i barnerevmatologi. På dette kurset er det også innlegg fra barneortopedene om revmakirurgi for barn. Vi planlegger en egen nettside om barnerevmakirurgi i løpet av 2016 som gir en god oversikt over vårt behandlingstilbud til både pasienter og behandlere.

Hovedmål for kirurgi generelt er forbedring av pasientens funksjon med minst mulig antall kirurgiske inngrep og utenkomplikasjoner. I 2015 har vi ikke registrert noen tilfeller av sårnekroser (manglende sårtilheling) eller sårinfeksjoner. Det har ikke vært behov for reoperasjoner. Feilstillinger som er operert har blitt korrigert, og avstivninger av fotrotsknokler har tilhelet pent.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
2 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
4 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
3 timer
Utfyllende informasjon

Sykepleiere, fysio-ergoterpeuter og leger gir mye informasjon og veiledning til pasienter og til lokalmiljøet.

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
  • Helse Vest RHF - 2 pasienter
  • Helse Sør-Øst RHF - 5 pasienter
  • Helse Nord RHF - 1 pasienter
  • Helse Midt-Norge RHF - 2 pasienter
Utfyllende informasjon

De aller fleste pasientene blir primært behandlet av revmatologer. Før de henvises til ortopedisk vurdering, skal pasientene få nødvendig revmatologisk behandling. Tallene over viser antall operasjoner. Det er et meget større volum med pasienter som blir vurdert i løpet av året i samarbeid med barnerevmatologene. Barna blir oftest tilsett i sammenheng med innleggelse på barnerevmatologisk sengepost, men noen blir også tilsett på ortopedisk poliklinikk. Antallet som trenger operasjon er meget beskjedent, og dette har vært en utvikling gjennom de senere år med bedre og bedre revmatologisk medisinsk tilbud. Samarbeid mellom revmatolog og revmaortoped er godt, og dette gjøres i trygge omgivelser hvor disse barna vanligvis er kjente og føler seg trygge. De fleste henvendelser ender ikke opp i operasjon, men er et tverrfaglig samarbeid for disse barna.

Formidling

Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
  • Kurs i barnerevmatologi. (Kurs).
Forskning

Vitenskapelige artikler

Horn J, Grimsrud Ø, Dagsgard AH, Huhnstock S, Steen H

Femoral lengthening with a motorized intramedullary nail.

Acta Orthop 2015 Apr;86(2):248-56. Epub 2014 sep 5

PMID:
25191936
Utfyllende informasjon

Barn med vekstforstyrrelser følges systematisk ved vår avdeling etter behandling. Her legger man vekt på grad av korreksjon, pasientens funksjon og tilfredshet etter utført kirurgi. Studien omfatter alle barn behandlet på vår avdeling og inkluderer også barn og unge voksne med revmasykdom. Dette gir oss mulighet til å sammenligne behandling utført hos revmapasienter med pasienter som har en annen bakgrunn. Vi har publisert artikkel om korreksjon av vekstforstyrrelser i underekstremitetene som inkluderer revmabarn i 2013 og har presentert emnet på nasjonale og internasjonale kongresser i 2015.

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Oslo universitetssykehus HF, ved Klinikksjef Rolf Riise

Referansegruppen har i 2015 bestått av:
Marite Rygg
Referansegruppens leder (HV)
Anine Dagestad
Brukerrepresentant
Berit Flatø
Representant Helse Sør-Øst
Carina Gøtestam Skorpen
Representant Helse Midt-Norge
Dag Veimo
Representant Helse Nord
Ellen Berit Nordal
Representant Helse Nord
Helene Hetland
Representant Helse Sør-Øst
Helga Sanner
Representant Helse Sør-Øst
Karin Tylleskjær
Representant Helse Vest
Kristine Risum
Representant Helse Sør-Øst

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til eRapport

Personvern  -  Informasjonskapsler