Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd

Kompetansesenteret ble godkjent i 2001. Gastroenterologisk ultrasonografi har vært et satsningsområde ved Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus i over 30 år, og gruppens medarbeidere har utviklet flere nye ultrasonografiske metoder for klinisk og vitenskapelig anvendelse (innen motilitet, endosonografi, Doppler, tredimensjonal ultralyd, Strain Rate Imaging).Kompetansesenteret er etablert med tanke på å være et nasjonalt senter for forskning, undervisning, utdannelse og informasjon innen gastroenterologisk ultralyd. -Å fortløpende studere og evaluere nytten av ultralyd ved gastroenterologiske sykdommer. -Å vurdere ultralyd-metodikk i forhold til andre overlappende diagnostiske metoder som konvensjonell røntgenundersøkelse, computer-tomografi (CT), kjernemagnetisk resonans (MR), PET og isotopscanning spesielt med hensyn til cost benefit-forholdet. Senteret har 1.3 faste stillinger, men i tillegg arbeider stipendiater og leger ved kliniske avdelinger og Institutt for Indremedisin ved senteret på prosjektbasis.

Oppgaver og resultat
Ultralyd (UL) benyttes til undersøkelse av sykdommer i fordøyelsesystemet og nærliggende organer. Vi benytter nye UL metoder til spesielle problemstillinger som tidligere har være lite tilgjengelig for diagnostikk. Vi undersøker ca. 1000 pasienter i året, noen av dem er henvist fra andre helseregioner for UL-funksjonundersøkelser og endosonografi bla med biopsi fra områder som er vanskelig tilgjengelige for biopsi, f.eks. mediastinum. Viktige undersøkelser for pasientgrupper fra lunge-, kirurgiske og onkologiske avdelinger utføres. UL benyttes til oppfølging av lidelser som vanligvis krever mer invasive teknikker (f.eks. betennelsestilstander i lever og tarm). Kontrastforsterket UL og sonoelastografi har forbedret tumordiagnostikken, og funksjonsundersøkelser av magesekk og tarm kan utføres med "strain rate" teknikk. Ultralydundervisning for medisinske studenter i starten og ved slutten av studiet. Kurs i ultralyd for leger (obligatorisk for spesialistutdannelsen) og spesialkurs i endoskopisk ultralyd for leger. Undervisning også av ingeniører, fysikere, matematikere og informatikere som arbeider med medisinske problemstillinger. Internasjonal undervisning i form av inviterte forelesninger og praktisk opplæring i regi av norske, europeiske, amerikanske og "verdensorganisasjoner". I tillegg kommer undervisning av leger og sykepleiere innen andre medisinske områder. Flere løpende prosjekter innen følgende områder: Endosonografi også med intervensjons-EUS. Tre-dimensjonal ultralyd. Akvisisjons- og prosesseringsstudier for optimalisering av klinisk nytteverdi. Funksjonsundersøkelser av pasienter med funksjonelle mage-tarm lidelser med nye modaliteter. Sono-enterologi. Ultralyd-skanning av tynn- og tykktarm særlig basert på hydrosonografi. Sammenligning med MRI. Sonoelastografi. Utvikling av nye metoder og kliniske applikasjoner basert på vevs-Doppler (Strain Rate Imaging) og anvendelse av biomekanske prinsipper (fargekodet elastografi) for studier av GI traktus og svulster. Kontrastforsterket ultralyd. Studier av harmonisk ultrasonografi til høyere nivåer. Ultralydkontrast-metoder også med tanke på terapeutiske anvendelser (nanoteknologi, transport av terapeutiske og diagnostiske agens). Dette omfatter også dyreeksperimentelle studier. Sammenligning mellom histologi og høyfrekvente ultralydbilder ved Crohn's sykdom. Personell og økonomi. I 2007 fikk kompetansesenteret tildelt noe drifts- og prosjektmidler fra Helse Vest. Vi har sykepleier i halv stilling og to leger i henholdsvis 50% og 80% stilling. Dog har vi "manpower" i form av leger, professorer, forskere og stipendiater som arbeider periodevis på prosjektbasis ved senteret. Vi har tett samarbeide med flere utenlandske universiteter og fagorganisasjoner. Vi har utarbeidet retningslinjer for endoskopisk ultralydutdannelse for den europeiske ultralydforening. Legene ved senteret har vært inviterte foredragsholdere på internasjonale møter. Vi har arbeidet tett med MedViz gruppen som er etablert i Bergen (medisinsk bildebehandling, samarbeid mellom fysikere, dataeksperter, leger, matematikere, ingeniører). Vi har i 2007 ikke hatt noen avlagte doktorgrader, men vi har flere stipendiater og leger som arbeider med prosjekter som vil gi grad i løpet av 2008-2010. En grad er innlevert i januar 2008. Stort internasjonalt atlas innen endoskopisk ultrasonografi utgitt, og internasjonal 20 års-markering (symposium) innen dette faget ble arrangert.

God aktivitet etter plan. Flere publikasjoner underveis. Flere leger og stipendiater som arbeider med ultralydrelaterte prosjekter, bla med ambisjoner om dr.grad. Det er allerede godkjent to artikler internasjonalt som blir publisert i 2008.Det er gode internasjonale prosjektforbindelser bl.a. med grupper i Danmark, England, Holland og Australia. Deltar i MedViz konseptet.

Aktivitet

Undervisning

Grunnutdanning av helsepersonell
60 timer
Videreutdanning av helsepersonell
10 dager
Etterutdanning av helsepersonell
100 timer

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter
 • Helse Nord RHF - 5 pasienter
 • Helse Midt-Norge RHF - 7 pasienter
 • Helse Vest RHF - 1004 pasienter

Formidling

Spesialisthelsetjenesten
 • 20 år endoskopisk ultrasonografi i Bergen. (Kurs).
 • EUS guidelines EFSUMB. (Veiledning).
 • Internasjonalt atlas i EUS av øvre GE-trakt. ISBN 978-82-450-0335-2. (Veiledning).
Helsepersonell
 • Grunnkurs i gastroenterologisk ultrasonografi. (Kurs).
 • Bli kjent med Nasjonalt Senter for GE-ultrasonografi, Paraplyen. (Intervjuer/oppslag i media).
Media
 • Ei reise gjennom fordøyelsessystemet. (Intervjuer/oppslag i media).
 • Matens vei gjennom mennesket NRK TV 1, Schødingers katt (med Ole Didrik Lærum og Svein Ødegaard). (Intervjuer/oppslag i media).

Kvalitetsverktøy

 • Training guidelines for Endoscopic Ultrasound, Europe, 2007, Nasjonal retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Odegaard S

Searching a role for endoscopic ultrasonography in Barrett's esophageus and other acid-related or gastrointestinal motility disorders.

Minerva Med 2007 Aug;98(4):409-15.

PMID:
17921959
Bratland SZ, Ødegaard S

[Ultrasonography--something for general practice?]

Tidsskr Nor Laegeforen 2007 Aug;127(15):1923.

PMID:
17700730
Gilja OH, Hatlebakk JG, Odegaard S, Berstad A, Viola I, Giertsen C, Hausken T, Gregersen H

Advanced imaging and visualization in gastrointestinal disorders.

World J Gastroenterol 2007 Mar;13(9):1408-21.

PMID:
17457973
Ahmed A B, Gilja O H, Hausken T, Gregersen H, Matre K

Strain measurement during antral contractions by ultrasound strain rate imaging: influence of erythromycin.

Neurogastroenterol Motil 2009 Feb;21(2):170-9. Epub 2007 des 11

PMID:
18086208
Dizdar V, Gilja O H, Hausken T

Increased visceral sensitivity in Giardia-induced postinfectious irritable bowel syndrome and functional dyspepsia. Effect of the 5HT3-antagonist ondansetron.

Neurogastroenterol Motil 2007 Dec;19(12):977-82. Epub 2007 aug 17

PMID:
17973637
Gilja OH, Tefera S, Berstad A, Olafsdottir E

Impaired gastric accommodation in children.

Neurogastroenterol Motil 2007 Sep;19(9):778; author reply 779.

PMID:
17727396
Gilja OH

Ultrasound of the stomach--the EUROSON lecture 2006.

Ultraschall Med 2007 Feb;28(1):32-9.

PMID:
17304411
Lunding JA, Gilja OH, Hausken T, Bayati A, Mattsson H, Berstad A

Distension-induced gastric accommodation in functional dyspepsia: effect of autonomic manipulation.

Neurogastroenterol Motil 2007 May;19(5):365-75.

PMID:
17509018
Ødegaard S, Nesje LB, Gilja OH

Atlas of Endoscopic Ultrasonography

Fagbokforlaget, Bergen, ISBN-978-82-450-0335-2

Hoff DAL et al

Distension-induced pain in the esophageus

Gastroenterology 132:(4)Suppl.S1,2007

Havre RF et al.

Endoscopic sonoelastography-preliminary results in 31 patients.

Minerva Medica, 2007,98:447-448

Forskningsprosjekter

Ultralyd ved GI motilitet

OH Gilja, T. Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2000 - 2015
Deltakende helseregion:
Strain rate imaging av magesekken

OH Gilja, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2003 - 2009
Deltakende helseregion:
Ultralyd ved Crohn's sykdom

T. Hausken , Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2004 - 2010
Deltakende helseregion:
Sonoelastografi ved GI sykdommer

LB. Nesje, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2005 - 2010
Deltakende helseregion:
Vevskarakterisering ved ultralyd

S.Ødegaard, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2005 - 2010
Deltakende helseregion:
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Avdelingssjef Lars B Nesje

Referansegruppen har i 2007 bestått av:
Arthur Revhaug
Helse Nord RHF
Egil Johnson
Helse Sør-Øst RHF
Harwig Körner
Helse Vest RHF
Jon Florholmen
Helse Nord RHF
Knut Brabrand
Helse Sør-Øst RHF
Per Kleveland
Helse Midt-Norge RHF

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler