Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd

Kompetansesenteret ble godkjent i 2001. Gastroenterologisk ultrasonografi har vært et satsningsområde ved Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus i over 30 år, og gruppens medarbeidere har utviklet flere nye ultrasonografiske metoder for klinisk og vitenskapelig anvendelse (innen motilitet, endosonografi, Doppler, tredimensjonal ultralyd, Strain Rate Imaging).Kompetansesenteret er etablert med tanke på å være et nasjonalt senter for forskning, undervisning, utdannelse og informasjon innen gastroenterologisk ultralyd. -Å fortløpende studere og evaluere nytten av ultralyd ved gastroenterologiske sykdommer. -Å vurdere ultralyd-metodikk i forhold til andre overlappende diagnostiske metoder som konvensjonell røntgenundersøkelse, computer-tomografi (CT), kjernemagnetisk resonans (MR), PET og isotopscanning spesielt med hensyn til cost benefit-forholdet. Senteret har 1.3 faste stillinger, men i tillegg arbeider stipendiater og leger ved kliniske avdelinger og Institutter ved senteret på prosjektbasis.

Oppgaver og resultat
Ultralyd (UL) benyttes til undersøkelse av sykdommer i fordøyelsesystemet og nærliggende organer. Vi benytter nye UL metoder til spesielle problemstillinger som tidligere har være lite tilgjengelig for diagnostikk. Vi undersøker ca. 1000 pasienter i året, noen av dem er henvist fra andre helseregioner for UL-funksjonundersøkelser og endosonografi bla med biopsi fra områder som er vanskelig tilgjengelige for biopsi, f.eks. mediastinum. Viktige undersøkelser for pasientgrupper fra lunge-, kirurgiske og onkologiske avdelinger utføres. UL benyttes til oppfølging av lidelser som vanligvis krever mer invasive teknikker (f.eks. betennelsestilstander i lever og tarm). Kontrastforsterket UL og sonoelastografi har forbedret tumordiagnostikken, og funksjonsundersøkelser av magesekk og tarm kan utføres med "strain rate" teknikk. Ultralydundervisning for medisinske studenter i starten og ved slutten av studiet. Kurs i ultralyd for leger (obligatorisk for spesialistutdannelsen) og spesialkurs i endoskopisk ultralyd for leger. Undervisning også av ingeniører, fysikere, matematikere og informatikere som arbeider med medisinske problemstillinger. Internasjonal undervisning i form av inviterte forelesninger og praktisk opplæring i regi av norske, europeiske, amerikanske og "verdensorganisasjoner". I tillegg kommer undervisning av leger og sykepleiere innen andre medisinske områder. Flere løpende prosjekter innen følgende områder: Endosonografi også med intervensjons-EUS. Tre-dimensjonal ultralyd. Akvisisjons- og prosesseringsstudier for optimalisering av klinisk nytteverdi. Funksjonsundersøkelser av pasienter med funksjonelle mage-tarm lidelser med nye modaliteter. Sono-enterologi. Ultralyd-skanning av tynn- og tykktarm særlig basert på hydrosonografi. Sammenligning med MRI. Sonoelastografi. Utvikling av nye metoder og kliniske applikasjoner basert på vevs-Doppler (Strain Rate Imaging) og anvendelse av biomekanske prinsipper (fargekodet elastografi) for studier av GI traktus og svulster. Kontrastforsterket ultralyd. Studier av harmonisk ultrasonografi til høyere nivåer. Ultralydkontrast-metoder også med tanke på terapeutiske anvendelser (nanoteknologi, transport av terapeutiske og diagnostiske agens). Dette omfatter også dyreeksperimentelle studier. Sammenligning mellom histologi og høyfrekvente ultralydbilder ved Crohn's sykdom. Sammarbeid med kir.avd. HUs innen sonoelastografi av svulster i endetarm og metastaser i lever (peroperativt). NSGU er sentral aktør i MedViz satsingen i Bergen. Dette er et tverrfaglig samarbeid mellom HUS, CMR, UiB og kommersielle aktører i Bergensområdet. Gilja er leder for MedViz.

God aktivitet etter plan. Flere publikasjoner underveis. Flere leger og stipendiater som arbeider med ultralydrelaterte prosjekter, bla med ambisjoner om dr.grad. Prosjektsamarbeide med nasjonale og internasjonale grupper. Sentral i profileringen av MedViz-satsningen.

I 2008 fikk kompetansesenteret tildelt noe drifts- og prosjektmidler fra Helse Vest. Vi har sykepleier i halv stilling og to leger i henholdsvis 50% og 40% stilling. Dog har vi "manpower" i form av leger, professorer, forskere og stipendiater som arbeider periodevis på prosjektbasis ved senteret. Vi har tett samarbeide med flere utenlandske universiteter og fagorganisasjoner. Legene ved senteret har vært inviterte foredragsholdere på internasjonale møter. Vi har arbeidet tett med MedViz gruppen som er etablert i Bergen (medisinsk bildebehandling, samarbeid mellom fysikere, dataeksperter, leger, matematikere, ingeniører). Vi har i 2008 hatt 2 avlagte doktorgrader hvor ultralyd har vært forutsetningen, og vi har flere stipendiater og leger som arbeider med prosjekter som sannsynligvis vil gi grad i løpet av 2010-2011. Vi utgir våren 2009 en norsk lærebok i abdominal ultralyd.

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
15 uker
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
20 uker
Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
1 uker

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
  • Helse Nord RHF - 2 pasienter
  • Helse Midt-Norge RHF - 6 pasienter
  • Helse Sør-Øst RHF - 1 pasienter
  • Helse Vest RHF - 949 pasienter

Formidling

Spesialisthelsetjenesten
  • Grunnkurs i gastroenterologisk ultrasonografi. (Kurs).
  • Endoskopisk ultrasonografi. (Kurs).
  • Kursmateriell i GE-ultralyd. (Veiledning).
Helsepersonell
  • Teoretisk og praktisk undervisning i GE-ultralyd ved nasjonale og internasjonale konferanser. (Konferanse).
Media
  • TV-intervju: TV2 om forskningsutstyr. Nyhetssendinger TV2 - 7/3 2008. Gilja. (Intervjuer/oppslag i media).

Kvalitetsverktøy

  • Training guidelines for Endoscopic ultrasound, Europe , 2007, Nasjonal retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Nylund Kim, Leh Sabine, Immervoll Heike, Matre Knut, Skarstein Arne, Hausken Trygve, Gilja Odd Helge, Birger Nesje Lars, Ødegaard Svein

Crohn's disease: Comparison of in vitro ultrasonographic images and histology.

Scand J Gastroenterol 2008;43(6):719-26.

PMID:
18569990
Gilja Odd Helge

Ultrasound in gastroenterology.

Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2008 Feb;2(1):5-8.

PMID:
19072364
Havre Roald Flesland, Elde Erlend, Gilja Odd Helge, Odegaard Svein, Eide Geir Egil, Matre Knut, Nesje Lars Birger

Freehand real-time elastography: impact of scanning parameters on image quality and in vitro intra- and interobserver validations.

Ultrasound Med Biol 2008 Oct;34(10):1638-50. Epub 2008 jun 4

PMID:
18524458
Roald Flesland Havre, Svein Ødegaard, Odd Helge Gilja, Lars Birger Nesje.

Endoscopic real time elastography – a study of 45 patients.

EUS 2008 Abstrakt San Francisco

Roald Flesland Havre, Svein Ødegaard, Odd Helge Gilja and Lars Birger Nesje.

EUS Elastography of subepithelial lesions in the upper GI tract

Euroson 08, Timisoara, Romania

Gilja OH

3D ultrasound of the upper GI Tract

AbstraktEuroson Romania, Postgraduate course

Gilja OH

How reliable is B-mode imaging in FLL characterization?

Abstrakt. Euroson School on CEUS Hannover

Gilja OH

• 3D Ultrasound of the GI Tract

SIUMB Roma

Avlagte doktorgrader

Aymen Ahmed

Ultrasound strain rate imaging in functional dyspepsia

Disputert:
Mai 2008
Hovedveileder:
Odd Helge Gilja
Johan Lunding

Gastric accommodation in functional dyspepsia

Disputert:
Februar 2008
Hovedveileder:
Arnold Berstad

Forskningsprosjekter

EUS-styrt intervensjon

Nesje LB, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2003 - 2015
Deltakende helseregion:
Peroperativ sonoelastografi av leversvulster og maligne lymfeknuter

Havre RF, Waage J, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2008 - 2012
Deltakende helseregion:
Sonoelastografi av rektumsvulster

Baatrup G, Ødegaard S, Waage J, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2007 - 2013
Deltakende helseregion:
Konstrastforsterket ultralyd

Gilja OH, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2006 - 2012
Deltakende helseregion:
Vevskarakterisering ved ultralyd

S.Ødegaard, , Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2005 - 2011
Deltakende helseregion:
Sonoelasografi ved GI sykdommer

Nesje LB, Havre RF, Ødegaard S, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2005 - 2011
Deltakende helseregion:
Ultralyd ved Crohn's sykdom

Hausken T, Gilja OH, Nylund K, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2004 - 2012
Deltakende helseregion:
Strain rate imaging

K Matre, OH Gilja, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2003 - 2010
Deltakende helseregion:
Ultralyd ved GI motilitet

T Hausken, OH Gilja, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2000 - 2015
Deltakende helseregion:
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Direktør Lars Nesje

Referansegruppen har i 2008 bestått av:
Arthur Revhaug
Helse Nord RHF
Egil Johnsen
Helse Sør-Øst RHF
Hartwig Körner
Helse Vest RHF
Jon Florholmen
Helse Nord RHF
Knut Brabrand
Helse Sør-Øst RHF
Per Kleveland
Helse Midt-Norge RHF

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler