Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd

Gastroenterologisk ultrasonografi (US) har vært et satsningsområde ved Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus (HUS) i over 30 år, og gruppens medarbeidere har utviklet flere nye US-metoder for klinisk og vitenskapelig anvendelse (innen motilitet, endosonografi, Doppler, tredimensjonal ultralyd, Strain Rate Imaging, intervensjon, kontrast UL mm).Kompetansesenteret er etablert med tanke på å være et nasjonalt senter for forskning, undervisning, utdannelse og informasjon innen GE-ultralyd. -Å fortløpende studere og evaluere nytten av ultralyd ved gastroenterologiske sykdommer. -Å vurdere ultralydmetodikk i forhold til andre diagnostiske metoder som konvensjonell røntgenundersøkelse, computertomografi (CT), kjernemagnetisk resonans (MR), PET, isotopscanning mfl, også med hensyn til cost benefit-forholdet. Senteret har 1.5 faste stillinger, men i tillegg arbeider flere stipendiater, forskere og leger ved kliniske avdelinger og institutter ved senteret på prosjektbasis.

Oppgaver og resultat
Ultralyd (US) benyttes til undersøkelse av sykdommer i fordøyelsesystemet og nærliggende organer. Vi utvikler og benytter nye UL metoder til bl.a. spesielle problemstillinger som tidligere har vært lite tilgjengelig for diagnostikk. Vi undersøker ca 1000 pasienter i året, mange er henviste fra andre sykehus for UL-funksjonsundersøkelser og endosonografi bla med biopsi fra områder som er vanskelig tilgjengelige for biopsi, f.eks. mediastinum og bakre bukvegg. Viktige undersøkelser av pasientgrupper fra lunge-, kirurgiske og onkologiske avdelinger utføres. UL benyttes til oppfølging av lidelser som vanligvis krever mer invasive teknikker (f.eks. betennelsestilstander i lever og tarm). Kontrastforsterket UL og sonoelastografi har forbedret tumordiagnostikken, og funksjons-undersøkelser av magesekk og tarm kan utføres med "strain rate" teknikk. Stor aktivitet innen nye metoder som kontrastforsterket ultralyd, elastografi og økende forskningsaktivitet på området "haptic imaging" som er en metode til å palpere i et datasett av f.eks. et organ eller en svulst. Ultralydundervisning av medisinske studenter i starten og ved slutten av studiet. Dette kurset har i flere år fått toppevaluering av studentene. Kurs i ultralyd for leger hvert år (obligatorisk for spesialistutdannelsen) og spesialkurs i endoskopisk ultralyd for leger hvert annet år. Samarbeid med ingeniører, fysikere, matematikere og informatikere som arbeider med medisinsk bildebehandling. Denne aktiviteten er forsterket via MedVIz-samarbeidet, og det ble avholdt et stort MedVizmøte i 2010 samt et internasjonalt møte i Bergen (Euroson School) i regi av den europeiske ultralydforening (EFSUMB)i samarbeid med NSGU og MedViz. Gilja er leder for utdanningskomiteen i EFSUMB. Internasjonal undervisning i form av inviterte forelesninger og praktisk opplæring i regi av norske og utenlandske organisasjoner og institusjoner. I tillegg kommer undervisning av leger og sykepleiere som arbeider innen andre medisinske disipliner f.eks. anestesi, allmennmedisin etc. Flere løpende prosjekter innen følgende områder: Endosonografi også med intervensjons-EUS og elastografi. Tre-dimensjonal ultralyd. Akvisisjons- og prosesseringsstudier for optimalisering av klinisk nytteverdi. Funksjonsundersøkelser av pasienter med funksjonelle mage-tarm lidelser med nye modaliteter. Sono-enterologi. Ultralyd-skanning av tynn- og tykktarm. Sammenligning også med MRI. Sonoelastografi. Utvikling av nye metoder og kliniske applikasjoner basert på vevs-Doppler (Strain Rate Imaging) og anvendelse av biomekanske prinsipper (fargekodet elastografi) for studier av GI traktus og svulster. Studier av harmonisk ultrasonografi til høyere nivåer. Ultralydkontrast-metoder også med tanke på terapeutiske anvendelser (nanoteknologi, transport av terapeutiske og diagnostiske agens). Sammenligning mellom histologi og høyfrekvente ultralydbilder ved Crohn's sykdom. Samarbeid med kir.avd. HUS innen sonoelastografi av svulster i endetarm og metastaser i lever (peroperativt). NSGU er sentral aktør i MedViz-satsingen i Bergen. Dette er et tverrfaglig samarbeid mellom HUS, CMR, UiB og kommersielle aktører. Flere phd-stipendiater og leger arbeider på prosjektbasis ved senteret. Dag A. Hoff (overlege i Aalesund) disputerte i februar 2010 på arbeider utgående fra NSGU og Ifi. Roald Havre, Jo Waage og Kim Nylund forventes å disputere innen 1-2 år. En rekke studentsæroppgaver er blitt skrevet og skrives innen ultralyd. Det veiledes pt ca 15 phd-stipendiater helt eller delvis i regi av NSGU samt en rekke særoppgaver og masteroppgaver for studenter. Vi har også samarbeid med institusjoner i Sverige, Danmark, Australia, USA, England, Tyskland, Holland, Romania mfl. i tillegg til norske grupper (eks. NTNU ved Bjørn Angelsen). Her er Trygve Hausken, Roald F. Havre, Kim Nylund, Odd Helge Gilja og Lars B. Nesje sentrale deltagere. Det utføres et betydelig arbeid i regi av NSGU's medlemmer (som også er medlemmer i "editorial board" i flere tidskrifter) ved vurdering av vitenskapelige arbeider som skal publiseres i medisinske tidsskrifter.

God aktivitet etter plan. Flere publikasjoner underveis. Flere leger og stipendiater som arbeider med ultralydrelaterte prosjekter. Flere phd-kandidater. Prosjektsamarbeide med nasjonale og internasjonale grupper. NSGU er viktig i profileringen av MedViz-satsningen. Stor internasjonal aktivitet.

Senteret (NSGU, leder Svein Ødegaard) har 1.5 stillinger (to leger i halv stilling (Ødegaard og Gilja)og fou-spl (Eva Fosse) i halv stilling). Vi samarbeider på prosjektbasis med professorer, forskere (fysikere, matematikere, informatikere), stipendiater,leger mfl.Senteret (leder Svein Ødegaard) arbeider nært med alle som er knyttet til MedViz-konsortiet ved UIB, Helse-Bergen, CMR(leder Odd H. Gilja som også har halv stilling ved NSGU).

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
20 uker
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
15 uker
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
10 uker
Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
4 uker
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
2 uker
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
2 uker

Formidling

Spesialisthelsetjenesten
  • Grunnkurs i abdominal ultralyd. (Kurs).
  • Euroson School i Bergen i regi av EFSUMB. (Konferanse).
Helsepersonell
  • flere korte kurs. (Kurs).
  • Flere seminarer. (Seminar).
  • Bildeatlas i endoskopi og ultralyd (Gilja Aabakken). (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

  • Retningslinjer for bruk av kontrastultralyd, endoskopisk ultralyd mm for Norge og EFSUMB, 2007, Nasjonal retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Søndenaa Karl, Gondolesi Gabriel E, Roayaie Sasan, Goldman Jody S, Hausken Trygve, Schwartz Myron E

Functional abdominal complaints occurred frequently in living liver donors after donation.

Scand J Gastroenterol 2011 May;46(5):611-5. Epub 2010 nov 30

PMID:
21114430
Stevens J E, Gilja O H, Gentilcore D, Hausken T, Horowitz M, Jones K L

Measurement of gastric emptying of a high-nutrient liquid by 3D ultrasonography in diabetic gastroparesis.

Neurogastroenterol Motil 2011 Mar;23(3):220-5, e113-4. Epub 2010 nov 19

PMID:
21087356
Vanis Lora, Gentilcore Diana, Hausken Trygve, Pilichiewicz Amelia N, Lange Kylie, Rayner Christopher K, Feinle-Bisset Christine, Meyer James H, Horowitz Michael, Jones Karen L

Effects of gastric distension on blood pressure and superior mesenteric artery blood flow responses to intraduodenal glucose in healthy older subjects.

Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2010 Sep;299(3):R960-7. Epub 2010 jun 16

PMID:
20554933
Nylund Kim, Hausken Trygve, Gilja Odd-Helge

Ultrasound and inflammatory bowel disease.

Ultrasound Q 2010 Mar;26(1):3-15.

PMID:
20216190
Dizdar V, Spiller R, Singh G, Hanevik K, Gilja O H, El-Salhy M, Hausken T

Relative importance of abnormalities of CCK and 5-HT (serotonin) in Giardia-induced post-infectious irritable bowel syndrome and functional dyspepsia.

Aliment Pharmacol Ther 2010 Apr;31(8):883-91. Epub 2010 feb 2

PMID:
20132151
Engjom Trond, Larsen Kristin Kampevold, Hove Oddbjørn, Gilja Odd Helge

[A young man with acute, generalised oedema].

Tidsskr Nor Laegeforen 2010 Aug;130(16):1627-9.

PMID:
20805862
Naevdal Erlend Fjell, Nylund Kim, Gilja Odd Helge

[Transabdominal ultrasonography inflammatory intestinal syndrome].

Tidsskr Nor Laegeforen 2010 Nov;130(22):2230-4.

PMID:
21109843
Hoff Dag Arne Lihaug, Gregersen Hans, Odegaard Svein, Liao Donghua, Hatlebakk Jan Gunnar

Mechanosensation and mucosal blood perfusion in the esophagus of healthy volunteers studied with a multimodal device incorporating laser Doppler flowmetry and endosonography.

Dig Dis Sci 2010 Feb;55(2):312-20. Epub 2009 feb 25

PMID:
19241164
Hoff D A L, Gregersen H, Ødegaard S, Hjertaker B T, Hatlebakk J G

Sensation evoked by esophageal distension in functional chest pain patients depends on mechanical stress rather than on ischemia.

Neurogastroenterol Motil 2010 Nov;22(11):1170-6, e309-11.

PMID:
20618835
Waage J E R, Havre R F, Odegaard S, Leh S, Eide G E, Baatrup G

Endorectal elastography in the evaluation of rectal tumours.

Colorectal Dis 2011 Oct;13(10):1130-7.

PMID:
21040360
Nylund Kim

[Ultrasound in patients with Crohn disease - in vitro and in vivo characterization of the gastrointestinal wall].

Ultraschall Med 2010 Aug;31(4):438. Epub 2010 aug 19

PMID:
20725900
Nylund K, Gilja OH, Ødegaard S. Editors

Abdominal ultrasound – focus on EUS and CEUS. Abstract book Euroson School Bergen 2010. s. 1-133.

ISBN 978-82-992634-2-9.

Gilja OH.

Functional ultrasound.

book: Abdominal ultrasound – focus on EUS and CEUS. 57-60. ISBN 978-82-992634-2-9.

Gilja OH, Nielsen MB, Tuma J.

Functional ultrasound.

Educational Activities of EFSUMB. EFSUMB Course Book 2010. http://www.efsumb.org/ecb/ecb-ch01-introduction.pdf.

Sporea I, Friedrich-Rust M, Gilja OH.

Estimation of liver stiffness using ultrasound waves.

EFSUMB Course Book. http://www.efsumb.org/ecb/ecb-ch03-stiffnessliver.pdf.

Gilja OH.

Report of the Chairman of EPSC to the Board of Directors’ Meeting. EFSUMB

Newsletter in Ultraschall in Med 2010; 31:83-84.

Gilja OH. .

Report to EFSUMB Newsletter from chairman of EPSC. EFSUMB Newsletter

Ultraschall in Med. 2010;31:423-424.

Gilja OH, Aabakken L

Imaging in Gastroenterology.

In booklet: Picture it – See it clearly. 2010:2.

Gilja OH

Use of ultrasound in inflammatory bowel disease.

In booklet: Picture it – See it clearly. 2010:14-19.

Gilja OH

CEUS for the evaluation in IBD

WFUMB CENTRE OF WFUMB CENTRE OF EXCELLENCE TIMISOARA

Gilja OH

Ultrasound in Inflammatory Bowel Disease

Abstract Book 2010:66.Euroson 2010 in Copenhagen

Gilja OH

2D and 3D ultrasound of the stomach.

Euroson 2010 – 22nd congress of EFSUMB. Abstract Book 2010:44.

Gilja OH

Abdominal applications of Contrast-Enhanced Ultrasound.

Minimal Invasive Therapy & All Techn 2010;19(S1):15-16. ISSN 1364-5706.SMIT Trondheim 2/9.

Gilja OH.

Illustrasound: Novel methods for visualisation of Couinaud liver segmentation.

Minimal Invasive Therapy & All Techn 2010;19(S1):40. ISSN 1364-5706.

Gilja OH

Ultrasonography in IBD

Hot Topics, Leangkollen

OH. Gilja.

CEUS in Benign Liver Tumors.

XXth National Congress of Hepatology. Bucharest, Romania,Congress Syllabus 2010:50-51.

Gilja OH

Intravenous US contrast agents for the diagnosis and characterization of bowel inflammatory diseases.

7th Congress of the Adriatic Vascular Ultrasound Society. Montecatini Terme, Italia,

Gilja OH.

Contrast Enhanced Ultrasound of the Abdomen.

Helsinki, Vallilla, GE Healthcare office.Educational training day for radiological ultrasound: New technologies in Diagnostic Ultrasound

Gilja OH.

Pancreas pathology – cystic lesions and Wall-thickening in bile ducts and gallbladder

POSTGRADUATE COURSE "ULTRASONOGRAPHY for the GASTROENTEROLOGIST". 23.- 24.10.2010, UEGW Barcelona.

Gilja OH

EFSUMB guidelines-liver

Euroson School on CEUS Hannover: abstraktshefte

Waage J

Endoanal og endorectal ultrasonografi

NFUD årskonferanse

Waage J

Endorectal ultrasonography of rectal tumours

2nd surgical conference on recent advances and updates in general surgery and surgical education. Jeddah, Saudi Arabia

Waage J

Endorectal elastography for the evaluation of rectal tumours and perirectal lymph nodes

EUROSON 2010, Copenhagen, Young Investigator Award

Ødegaard S

Ultrasound of the gastrointestinal wall

Euroson School, bergen. Abstract book, Focus on EUS and CEUS

Ødegaard S

EUS and motilty

Årsmøte Lillehammer, Norsk ultralydforening

Paolo Angelelli, Ivan Viola, Kim Nylund, Odd Helge Gilja, and Helwig Hauser,

Guided Visualization of Ultrasound Image Sequences

Eurographics Workshop on Visual Computing for Biology and Medicine

Nylund K, Gilja OH, ØLdegaard S. Eds.

Abdominal ultrasound-focus on CEUS and EUS,

ISBN: 978-82-992634-2-9

Kim Nylund, Odd Helge Gilja, Svein Ødegaard, Trygve Hausken.

Wall thickness in the gastrointestinal tract measured with transabdominal ultrasound in healthy subjects.

Euroson 2010, Copenhagen

Ultralyd av tynntarm,

Kim Nylund og Odd Helge Gilja,

Gastroskopet

Havre RF

Endoscopic ultrasound and sonoelastography of the pancreas

Euroson School, ISBN: 978-82-992634-2-9, Bergen

Adrian Saftoiu*1,2, Peter Vilmann2, Florin Gorunescu3, Jan Janssen4, Michael Hocke5, Michael Larsen6, Julio Iglesias-Garcia7, Paolo Arcidiacono8, Uwe Will9, Marc Giovannini10, Cristoph Dietrich11, Roald Havre12, Cristian Gheorghe13, ColinMcKay14, Dan Ionu

ACCURACY OF ENDOSCOPIC ULTRASOUND ELASTOGRAPHY USED FOR DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF FOCAL PANCREATIC MASSES: A MULTICENTRIC STUDY

Endoscopy

Havre RF

Sonoelastography – Tissue charachterisation based on strain imaging.

Medviz konferansen CMR, Bergen

Havre RF

Endoskopisk ultrasonografi med elastografi

Norsk Forening for Ultralyd-Diagnostikk, Lillehammer

Havre RF

Strain ratio – for quantification of strain differences in static elastograms and Real time elastography of rectal tumours

SMIT Trondheim, 22. International Conference of the Society for Medical Innovation and Technology). Trondhe

Havre RF

Semi-quantification of elastic contrasts by strain ratio –in Elastography - possibilities and pitfalls

Euroson, København:

Hausken T

En rekke foredrag og andre publikasjoner nasjonalt og internasjonalt

mangler data

Nesje LB

Flere foredrag og presentasjoner

mangler data

Fosse Nils Roger

Endoskopisk ultralyd ved intervensjon i fordøyelsessystemet

Særoppgave UiB

Matre K

Flere artikler innen teknologi og kardiologi med relevans gor gastroenterologi

Internasjonale tidsskrifter

Avlagte doktorgrader

Dag Arne Lihaug Hoff

Esophageal pain sensation during bag distension-biomechanical or ischemic origin?

Disputert:
Februar 2010
Hovedveileder:
Jan Hatlebakk

Forskningsprosjekter

Sonoelastografi

Ødegaard S, Havre RF, Nesje LB, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2006 - 2012
Deltakende helseregion:
HV
CE-EUS

Havre RF, Ødegaard S, Gilja OH, Nylund K, Nesje LB, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Mikrobobler og nanoteknologi

Gilja OH, Nylund K, et al, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Hapic imaging

S. Ødegaard, RF Havre, Nesje LB, Gilja OH, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2009 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Ultralyd ved GI motilitet

T Hausken, OH Gilja mf, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2000 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Ikke kardiologiske brystsmerter

Hoff DA, Gregersen H, Hatlebakk J, Ødegaard S, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2002 - 2012
Deltakende helseregion:
HV
EUS-styrt intervensjon

Nesje LB, Havre RF, Ødegaard S, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2003 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Strain rate imaging

K Matre, OH Gilja, Ødegaard S , Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2003 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Ultralyd av normal og syk tarmvegg

Hausken T, Nylund K, Gilja OH, Ødegaard S , Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2003 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Vevskarakterisering med ultralyd

S.Ødegaard, RF Havre, LB Nesje, Matre K et al, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2005 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
kontrastforsterket ultralyd

Gilja OH, Nylund K, Havre R et al, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2006 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Multimodal imaging

Institutt for Informatikk, CMR og HUS, Universitetet i Bergen, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2006 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Tverrfaglig samarbeide mellom UiB, CMR og Helse-Bergen mfl

MedViz,, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2006 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Sonoelastografi av rektumsvulster

Waage JER, Baatrup G, Ødegaard S,, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2008 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Peroperativ sonoelastografi av leversvulster og lymfeknuter

Havre RF, Waage JER, Ødegaard S, Baatrup G, , Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2008 - 2012
Deltakende helseregion:
HV
En multimodal utredningsalgoritme for diagnostikk av kronisk pankreatitt

Georg Dimcevski, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Avdelingssjef Lars B. Nesje

Referansegruppen har i 2010 bestått av:
Arthur Revhaug
Helse Nord RHF
Egil Johnsson
Helse Sør-Øst RHF
Hartwig Körner
Helse Vest RHF
Jon Florholmen
Helse Nord RHF
Knut Brabrand
Helse Sør-Øst RHF
Per martin Kleveland
Helse Midt-Norge RHF

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler