Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd

Den nasjonale tjenesten omfatter kompetanse på ultralyd ved gastroenterologiske sykdommer, herunder ultralydmetodikk i forhold til andre overlappende diagnostiske metoder som konvensjonell røntgenundersøkelse, computertomografi (CT), kjernemagnetisk resonans (MR), PET og isotopscanning. Gastroenterologisk ultrasonografi (US) har vært et satsningsområde ved Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus (HUS) i over 30 år, og gruppens medarbeidere har utviklet flere nye US-metoder for klinisk og vitenskapelig anvendelse. Kompetansetjenesten skal fortløpende studere og evaluere nytten av ultralyd ved gastroenterologiske sykdommer, og vurdere ultralydmetodikk i forhold til andre diagnostiske metoder, også med hensyn til cost benefit-forholdet.

Oppgaver og resultat
Ultralyd (US) benyttes til undersøkelse av sykdommer i fordøyelsesystemet og nærliggende organer. Vi utvikler og benytter nye UL metoder til bl.a. spesielle problemstillinger som tidligere har vært lite tilgjengelig for diagnostikk. Vi undersøker ca 1000 pasienter i året, mange er henviste fra andre sykehus for UL-funksjonsundersøkelser og endosonografi bla med biopsi og annen intervensjon fra områder som er vanskelig tilgjengelige for slike inngrep, f.eks. mediastinum og bakre bukvegg. UL benyttes til oppfølging av lidelser som vanligvis krever mer invasive teknikker (f.eks. betennelsestilstander i lever og tarm). Kontrastforsterket UL og sonoelastografi har forbedret tumordiagnostikken, og funksjonsundersøkelser av magesekk og tarm kan utføres med "strain rate" teknikk. Det arbeides nå også med såkalt sonoporation,levering og dirigering av diagnostiske og terapeutiske agens ved hjelp av ultralyd. Ultralydundervisning av medisinske studenter i starten og ved slutten av studiet. Kurs i ultralyd hvert år og spesialkurs i endoskopisk ultralyd hvert annet år. Samarbeid med ingeniører, fysikere, matematikere og informatikere som arbeider med medisinsk bildebehandling. Denne aktiviteten er forsterket via MedVIz-samarbeidet som ledes av Gilja som også er generalsekretær i den europeiske ultralydforening EFSUMB. Havre (lege og phd-stipendiat) er ny leder i Norsk ultralydforening og leder for ultralydgruppen i Norsk gastroenterologisk forening. Internasjonal undervisning i form av inviterte forelesninger og praktisk opplæring i regi av norske og utenlandske organisasjoner og institusjoner. Gilja og Folvik har arrangert ultralydskole i Afrika, og samarbeidet med gruppen i Adelaide i Australia er fortsatt aktiv med innsats fra Hausken og Gilja. Flere phd-stipendiater og leger arbeider på prosjektbasis ved senteret. Roald Havre, Jo Waage og Kim Nylund forventes å disputere i 2012. Det veiledes pt ca 15 phd-stipendiater helt eller delvis i regi av NSGU samt en rekke særoppgaver og masteroppgaver for studenter. Havre (phd-stipendiat er ny leder i Norsk ultralydforening og leder for ultralydgruppen i Norsk ultralydforening. Det utføres et betydelig arbeid i regi av NSGU's medlemmer (som også er medlemmer i "editorial board" i flere tidskrifter) ved vurdering av vitenskapelige arbeider.

God aktivitet etter plan. Flere publikasjoner underveis. Flere leger og stipendiater som arbeider med ultralydrelaterte prosjekter. Flere phd-kandidater. Prosjektsamarbeide med nasjonale og internasjonale grupper. NSGU er viktig i profileringen av MedViz-satsningen. Stor internasjonal aktivitet.

Senteret (NSGU, leder Svein Ødegaard-som går av med pensjon 1.2.2012) har 1.5 stillinger (to leger i halv stilling (Ødegaard og Gilja)og fou-spl (Eva Fosse) i halv stilling). Vi samarbeider på prosjektbasis med professorer, forskere (fysikere, matematikere, informatikere), stipendiater,leger mfl.Senteret (leder Svein Ødegaard) arbeider nært med alle som er knyttet til MedViz-konsortiet ved UIB, Helse-Bergen, CMR (leder Odd H. Gilja som også har halv stilling ved NSGU).

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
400 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
450 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
300 timer
Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
60 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
60 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
21 timer

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
  • Helse Nord RHF - 20 pasienter
  • Helse Midt-Norge RHF - 30 pasienter
  • Helse Vest RHF - 600 pasienter

Formidling

Spesialisthelsetjenesten
  • Flere kurs i ekstern og intraluminal ultralyd. (Kurs).
Helsepersonell
  • Oppgaver av faglig og administrativ art for norsk, europeisk og verdensorganisasjonene i ultralyd. (Konferanse).
  • Avansert ultralyd. 10 års jubileum for kompetansesenteret. (Seminar).

Kvalitetsverktøy

  • kontrastforsterket ultralyd , 2011, Nasjonal retningslinje
  • Europeiske retningslinjer for endoskopisk ultralyd, , 2007, Nasjonal retningslinje
Forskning

Vitenskapelige artikler

Havre R F, Waage J R, Gilja O H, Odegaard S, Nesje L B

Real-Time Elastography: Strain Ratio Measurements Are Influenced by the Position of the Reference Area.

Ultraschall Med 2011 Jun. Epub 2011 jun 10

PMID:
21667433
Saftoiu A, Vilmann P, Gorunescu F, Janssen J, Hocke M, Larsen M, Iglesias-Garcia J, Arcidiacono P, Will U, Giovannini M, Dietrich C, Havre R, Gheorghe C, McKay C, Gheonea D I, Ciurea T, PubMed.ItemsChoiceType2[]

Accuracy of endoscopic ultrasound elastography used for differential diagnosis of focal pancreatic masses: a multicenter study.

Endoscopy 2011 Jul;43(7):596-603. Epub 2011 mar 24

PMID:
21437851
Waage J E R, Havre R F, Odegaard S, Leh S, Eide G E, Baatrup G

Endorectal elastography in the evaluation of rectal tumours.

Colorectal Dis 2011 Oct;13(10):1130-7.

PMID:
21040360
Stevens J E, Gilja O H, Gentilcore D, Hausken T, Horowitz M, Jones K L

Measurement of gastric emptying of a high-nutrient liquid by 3D ultrasonography in diabetic gastroparesis.

Neurogastroenterol Motil 2011 Mar;23(3):220-5, e113-4. Epub 2010 nov 19

PMID:
21087356
Søndenaa Karl, Gondolesi Gabriel E, Roayaie Sasan, Goldman Jody S, Hausken Trygve, Schwartz Myron E

Functional abdominal complaints occurred frequently in living liver donors after donation.

Scand J Gastroenterol 2011 May;46(5):611-5. Epub 2010 nov 30

PMID:
21114430
Vanis Lora, Hausken Trygve, Gentilcore Diana, Rigda Rachael S, Rayner Christopher K, Feinle-Bisset Christine, Horowitz Michael, Jones Karen L

Comparative effects of glucose and xylose on blood pressure, gastric emptying and incretin hormones in healthy older subjects.

Br J Nutr 2011 Jun;105(11):1644-51. Epub 2011 feb 4

PMID:
21294929
Schmidt Malte, Hausken Trygve, Glambek Inge, Schleer Christoph, Eide Geir Egil, Søndenaa Karl

A 24-year controlled follow-up of patients with silent gallstones showed no long-term risk of symptoms or adverse events leading to cholecystectomy.

Scand J Gastroenterol 2011 Jul;46(7-8):949-54. Epub 2011 apr 19

PMID:
21501110
Postema Michiel, Gilja Odd Helge

Contrast-enhanced and targeted ultrasound.

World J Gastroenterol 2011 Jan;17(1):28-41.

PMID:
21218081
Tai Kamilia, Gentilcore Diana, Jones Karen L, Banh Lisa, Gilja Odd Helge, Hammond Angela J, Feinle-Bisset Christine, Horowitz Michael, Chapman Ian M

Orlistat accentuates the fat-induced fall in blood pressure in older adults.

Br J Nutr 2011 Aug;106(3):417-24. Epub 2011 mar 14

PMID:
21396142
Vanis Lora, Gentilcore Diana, Lange Kylie, Gilja Odd Helge, Rigda Rachael S, Trahair Laurence G, Feinle-Bisset Christine, Rayner Christopher K, Horowitz Michael, Jones Karen L

Effects of variations in intragastric volume on blood pressure and splanchnic blood flow during intraduodenal glucose infusion in healthy older subjects.

Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2012 Feb;302(4):R391-9. Epub 2011 nov 30

PMID:
22129616
Havre RF

Sonoelastography of Crohn stenoses and colorectal tumours in surgical specimens

WFUMB 2011, Wien 22-26.08 (Ultrasound in Medicine and Biology, conference proceeding):

Havre RF

Semi-quantitative sonoelastography of mesenterial lymph nodes

WFUMB 2011, Wien 22-26.08 (Ultrasound in Medicine and Biology, conference proceeding)

Havre RF

Quantification of elastography in pancreatic focal lesions using endoscopic ultrasonography

UEGW 2011, Stockholm 22.-26.10 (Endoscopy, conference proceeding)

Havre RF

Sonoelastography of Pancreatic focal lesions using endoscopic ultrasonography

Ultrasound in Gastroenterology ISBN-978-82-303

Paolo Angelelli, Kim Nylund, Odd Helge Gilja, Helwig Hauser

Interactive visual analysis of contrast-enhanced ultrasound data based on small neighborhood statistics

Computers & Graphics, Volume 35, Issue 2, 218-226, ISSN 0097-8493

Kim Nylund, Odd Helge Gilja

Ultrasound in Gastroenterology-10Year Anniversary of National Centre for Ultrasound in Gastroenterology, Abstract book

NCUG, Department of Medicine, Haukeland University Hospital Bergen Norway. ISBN: 978-82-303-1950-

Kim Nylund, Trygve Hausken, Svein Ødegaard, Odd Helge Gilja

GASTROINTESTINAL WALL THICKNESS AND DEMOGRAPHIC FACTORS IN HEALTHY SUBJECTS

Gut 2011; 60 Suppl. 3. A293

K. Nylund, T. Hausken, S. Ødegaard, O.H. Gilja

Gastrointestinal Wall Thickness Is Dependent on Weight and Age

Ultrasound in Medicine & Biology, Volume 37, Issue 8, Supplement, August 2011, Page S89

Tore Grimstad, Kim Nylund, Gülen Arslan Lied, Rolf Berge, Odd Helge Gilja, Trygve Hausken

Ultrasonografisk evaluering av DSS-indusert kolitt hos rotter og effekt av modifisert thia fettsyre

Årsmøte NGF, April 2011, Lillehammer.

Gülen Arslan Lied, Anne Marita Milde, Kim Nylund, Maja Mujic, Tore Grimstad, Trygve Hausken, Odd Helge Gilja

Sammenlikning mellom DSS- og TNBS-indusert kolitt hos rotter ved ultrasonografiske intestinale forandringer: En pilotstudie

Årsmøte NGF, April 2011, Lillehammer.

Palmerius KL, Havre R, Gilja OH and Viola I.

Ultrasound Palpation by Haptic Elastography.

(CBMS 2011). IEEE 2011; p1-6, ISBN 978-1-4577-1189-3.

Erchinger F, Dimcevski G,Engjom T, Hausken T, Gilja OH.

Transabdominal ultrasonography of the pancreas – basic and new aspects.

Imaging in Medicine 2011: 3:4, 411-422.

Schäfer S, Angelelli P, Nylund K, Gilja OH and Tönnies K.

Registration of ultrasonography sequences based on temporal regions.

Proceedings of the 7th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis. IEEE 2011;749-54.

Øye OK, Ulvang DM, Gilja OH, Hauser H, Viola I.

Illustrative Couinaud Segmentation for Ultrasound Liver Examinations.

Smart Graphics, Lecture Notes in Computer Science, 2011, Volume 6815/2011, 60-77, DOI: 10.1007/978-3-642-22571-0_6

Angeleli P, Nylund K, Gilja OH, Hauser H.

Interactive Visual Analysis of Contrast-Enhanced Ultrasound Data based on Small Neighborhood Statistics.

Computers and Graphics 2011;35:218-226.

Havre RF, Palmerius K, Ulvang DM, Nesje LB, Viola I, Gilja OH, Ødegaard S. ,

Reconstructing the sense of touch – Haptic rendering of sonoelastography images.

Joint National Ph.D. Conference in Medical Imaging and MedViz Conference. 2011; 67ISBN 978-82-993786-6-6.

Angelelli P, Hauser H, Nylund K,Gilja OH.

Interactive visual analysis of contrast-Enhanced ultrasound

Joint National Ph.D. Conference in Medical Imaging and MedViz Conference. 2011; 86. ISBN 978-82-993786-6-6

Matre K, Gilja OH.

Medical imaging

In: Fundamentals of Medical Ultrasonics. Spon Press Taylor & Francis. Ed. Michiel Postema 2011, 109-134. ISBN 0-203-86350-X.

Postema M, Gilja OH, Wamel A.

Sonoporation and drug delivery.

In: Fundamentals of Medical Ultrasonics. Spon Press Taylor & Francis. Ed. Michiel Postema. 2011, 167-171. ISBN 0-203-86350-X.

Brekke S, Matre K, Gilja OH.

Gastric contraction analysisby speckle tracking: A phantom study.

10-years anniversary of National Centre for Ultrasound in Gastroenterology 2011; p49-52. ISBN-978-82-303-1950-5

Postema M, Kotopoulis S, Delalande A, Gilja OH.

Ultrasound-guided delivery and sonoporation.

Ultrasound in Gastroenterology. 10-years anniversary of National Centre for Ultrasound in Gastroenterology 2011; p57-59. ISBN-978-82-303-1950-5.

Engjom T, Erchinger F, Dimcevski G, Tjora E, Gilja OH.

Transabdominal ultrasound of the pancreas after secretin-stimulation.

Ultrasound in Gastroenterology. 10-years anniversary of National Centre for Ultrasound in Gastroenterology 2011; p67-69. ISBN-978-82-303-1950-5.

Engjom T, Erchinger F, Dimcevski G, Tjora E, Gilja OH.

Ultrasound of the pancreas in cystic fibrosis

Ultrasound in Gastroenterology. 10-years anniversary of National Centre for Ultrasound in Gastroenterology. 2011;p73-75. ISBN-978-82-303-1950-5.

EFSUMB EPSC-report to ExB.

Gilja OH.

EFSUMB Newsletter. Ultraschall in Med. 2011;32:97

Forskningsprosjekter

Ultralyd ved GI motilitet

T Hausken, OH Gilja mf, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2001 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Ultralyd av normal og syk tarmvegg

Hausken T, Nylund K, Gilja OH, Ødegaard S, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2003 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
EUS-styrt intervensjon

Nesje LB, Havre RF, Ødegaard S, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2003 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Vevskarakterisering med ultralyd

S.Ødegaard, RF Havre, LB Nesje, Matre K et al, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2005 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
Tverrfaglig samarbeide mellom UiB, CMR og Helse-Bergen mfl

MedViz, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2006 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Multimodal imaging

Institutt for Informatikk, CMR og HUS, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2006 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
Sonoelastografi

Ødegaard S, Havre RF, Nesje LB, Helse Bergen HF, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2006 - 2012
Deltakende helseregion:
HV
Mikrobobler og nanoteknologi

Gilja OH, Nylund K, et al, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2017
Deltakende helseregion:
HV
Sonoelastografi av rektumsvulster

Waage JER, Baatrup G, Ødegaard S, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2008 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
En multimodal utredningsalgoritme for diagnostikk av kronisk pankreatitt

Georg Dimcevski, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2009 - 2013
Deltakende helseregion:
HV
CE-EUS

Havre RF, Ødegaard S, Gilja OH, Nylund K, Nesje LB, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2011 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Avdelingssjef Lars Birger Nesje

Referansegruppen har i 2011 bestått av:
Arthur Revhaug
Helse Nord RHF
Egil Johnson
Helse Sør-Øst RHF
Hartwig Körner
Helse Vest RHF
Jon Floholmen
Helse Nord RHF
Knut Brabrand
Helse Sør-Øst RHF
Per Martin Kleveland
Helse Midt-Norge RHF

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler