Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd

Den nasjonale tjenesten omfatter kompetanse på ultralyd ved gastroenterologiske sykdommer, herunder ultralydmetodikk i forhold til andre overlappende diagnostiske metoder som konvensjonell røntgenundersøkelse, computertomografi (CT), kjernemagnetisk resonans (MR), PET og isotopscanning. Gastroenterologisk ultrasonografi (US) har vært et satsningsområde ved Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus (HUS) i over 30 år, og gruppens medarbeidere har utviklet flere nye US-metoder for klinisk og vitenskapelig anvendelse. Kompetansetjenesten skal fortløpende studere og evaluere nytten av ultralyd ved gastroenterologiske sykdommer, og vurdere ultralydmetodikk i forhold til andre diagnostiske metoder, også med hensyn til cost benefit-forholdet.

Oppgaver og resultat
I 2012 har det skjedd store endringer i senterets sammensetning da NSGU’s leder gjennom 10 år prof. Svein Ødegaard gikk av med pensjon. Ny leder for senteret er overlege, prof. Odd Helge Gilja. Ny lege ved senteret er Kim Nylund (PhD). Senterets styringsgruppe er også endret og har nå følgende medlemmer: Odd Helge Gilja, senterleder, prof.dr.med. Lars Birger Nesje, avd. dir., 1. aman., dr. med. Trygve Hausken, overlege, prof.dr.med. Torfinn Taxt, overlege, prof. dr.med. Georg Dimcevski, seksjonsoverlege Roald Flesland Havre, konst. overlege Kim Nylund, lege i spesialisering Styringsgruppen er nå supplert med radiolog Torfinn taxt. Man har også brukt en del tid på å endre referansegruppens sammensetning med bevaring av god regional fordeling. Informasjonsarbeid NSGU har lagt ned mye arbeid i år på å fornye og oppdatere våre websider http://www.helse-bergen.no/omoss/avdelinger/gastroenterologisk-ultrasonografi/Sider/enhet.aspx. I tillegg til generell informasjon om senteret, finner man hele publikasjonslisten, oversikt over avlagte doktorgrader, bøker utgitt av senteret, innholdet i biblioteket vårt, og info om forskningsprosjekter. Vi er særlig fornøyd med NSGU’s kursweb, hvor man også finner PDF-filene av foredrag som ble holdt. I tillegg har vi informert om senteret ved årsmøtene til NGF og NFUD og ved flere foredrag i andre sykehusavdelinger. Undervisning, opplæring og spredning av kompetanse Ultralydundervisning av medisinske studenter har vi i starten og ved slutten av studiet i 3 bolker per år. Hvert år arrangerer vi grunnkurs i ultralyd og hvert annet år spesialkurs i endoskopisk ultralyd for leger under spesialisering og overleger i etterutdanning. I 2012 har vi hatt 2 puljer a 4 leger fra andre helseregioner til UL-hospitering ved NSGU i et skreddersydd opplegg som også inkluderer hands-on training. I tillegg har vi hatt en lege fra Helse Midt-Norge til hospitering i EUS. Dr. Havre er leder i Norsk forening for ultralyd-diagnostikk og leder for ultralydgruppen i Norsk gastroenterologisk forening og gjennom dette arbeidet sprer NSGU informasjon og opplæring i gastroenterologisk ultralyd. Vi har i samråd med referansegruppen planer om ambulerende ultralydkurs i andre helseregioner og starte en multisenterstudie på pancreascyster evaluert med EUS. Forskning og utvikling I 2012 hadde senteret 4 disputaser. Vi har 5 pågående doktorgradsprosjekter og en forskerlinjestudent. Vi har to personer som har fått post-doc stipend: Mette Vesterhus og Spiros Kotopoulis. Det veiledes pt. 6 leger med ultralydprosjekter i regi av NSGU samt noen særoppgaver og masteroppgaver for studenter. NSGU er partner i MedViz (www.medviz.uib.no) hvor vi samarbeider tett med ingeniører, fysikere, matematikere og informatikere innen medisinsk bildebehandling og visualisering. Internasjonalt samarbeid NSGU har et samarbeid med Universitetet i Bologna om hospitering for norske leger. I Hannover deltar vi i planlegging og gjennomføring av Euroson School årlig. Gilja er ”Honorary Secretary” i den europeiske ultralydforeningen EFSUMB. Gruppens medlemmer er aktive med undervisning og foredrag (også mange inviterte foredrag) på internasjonale kongresser. På UEGW har vi hvert år medansvar for opplegg og gjennomføring av post-graduate course in GE ultrasound og deltar i hans-on traing. Gilja har startet ultralydskole ved Black Lion sykehuset i Addis Abeba og leger ved senteret reiser ned 2 ganger om året for å drive kurs og praktisk opplæring. Vi har fremdeles et godt samarbeid med gruppen i Adelaide i Australia, særlig med innsats fra Hausken og Gilja.

NSGU har hatt høy aktivitet i 2012 selv om året har båret preg av mye omorganisering. Særlig er vi fornøyd med den vitenskapelige aktiviteteten som bl.a. resulterte i 4 doktorgrader i 2012. NSGU har også lykkes i å få inn nyinvesteringer på skannersiden både når det gjelder lett utstyr og high-end skannere. Vi har også lykkes med rekruttering og har god tilgang på nye studenter og doktorgradskandidater. Vårt utstrakte internasjonale nettverk vedlikeholdes på en god måte og åpner for nye muligheter innen forskning, opplæring og utdanning. Vi ser et stigende behov for desentralisert opplæring innen ultralyd og har i samråd med vår referansegruppe lagt planer for mer omfattende spredning av kompetanse.

Senterleder: Odd Helge Gilja 80% Lege: Kim Nylund 50% FoU-sykepl.: Eva Fosse 60% Det bemerkes at Gilja har vært frikjøpt til arbeid i MedViz (www.medviz.uib.no) i gjennomsnittlig 30% stilling i 2012. I forhold til den høye aktiveteten ved senteret er vi nok underbemannet. Det er ønskelig i tråd med vår strategi å utvide staben med UL-kompetente leger slik at vi blir istand til å reise oftere rundt i landet og hjelpe til med opplæring, kursvirksomhet og multisenterstudier.

Aktivitet

Undervisning

Egen region: Grunnutdanning av helsepersonell
100 timer
Egen region: Videreutdanning av helsepersonell
70 timer
Egen region: Etterutdanning av helsepersonell
50 timer
Flere regioner: Grunnutdanning av helsepersonell
40 timer
Flere regioner: Videreutdanning av helsepersonell
30 timer
Flere regioner: Etterutdanning av helsepersonell
50 timer

Klinisk aktivitet

Nyhenviste pasienter som er behandlet
 • Helse Nord RHF - 5 pasienter
 • Helse Midt-Norge RHF - 6 pasienter
 • Helse Sør-Øst RHF - 4 pasienter
 • Helse Vest RHF - 970 pasienter

Formidling

Spesialisthelsetjenesten
 • Grunnkurs i gastroenterologisk ultralyd. (Kurs).
 • Endoskopisk ultralyd. (Kurs).
Helsepersonell - flere regioner
 • Tarmsykdommer. (Kurs).
 • MedViz konferanse 2012. (Konferanse).
 • NFUD's årsmøtekonferanse. (Konferanse).
 • Hospitering I ved NSGU. (Seminar).
 • Hospitering II ved NSGU. (Seminar).

Kvalitetsverktøy

 • Register for pasienter med PSC i samarbeid med NoPSC ved RH, 2012, Medisinsk kvalitetsregister
 • Guidelines for CEUS, 2011, Regional retningslinje
 • Guidelines for strain imaging, 2012, Regional retningslinje
 • Gastro, 2012, Biobank
Forskning

Vitenskapelige artikler

Ahmed A B, Matre K, Hausken T, Gregersen H, Gilja O H

Rome III Subgroups of Functional Dyspepsia Exhibit Different Characteristics of Antral Contractions Measured by Strain Rate Imaging - a Pilot Study.

Ultraschall Med 2012 Dec;33(7):E233-E240. Epub 2012 des 17

PMID:
23247728
Sim Jennifer A, Horowitz M, Summers M J, Trahair L G, Goud R S, Zaknic A V, Hausken T, Fraser J D, Chapman M J, Jones K L, Deane A M

Mesenteric blood flow, glucose absorption and blood pressure responses to small intestinal glucose in critically ill patients older than 65 years.

Intensive Care Med 2012 Oct. Epub 2012 okt 25

PMID:
23096428
Lied Gülen Arslan, Milde Anne Marita, Nylund Kim, Mujic Maja, Grimstad Tore, Hausken Trygve, Gilja Odd Helge

Increased wall thickness using ultrasonography is associated with inflammation in an animal model of experimental colitis.

Clin Exp Gastroenterol 2012;5():195-201. Epub 2012 okt 2

PMID:
23055765
Nylund K, Hausken T, Odegaard S, Eide G E, Gilja O H

Gastrointestinal Wall Thickness Measured with Transabdominal Ultrasonography and Its Relationship to Demographic Factors in Healthy Subjects.

Ultraschall Med 2012 Dec;33(7):E225-E232. Epub 2012 apr 13

PMID:
22504939
Havre R F, Leh S, Gilja O H, Ødegaard S, Waage J E, Baatrup G, Nesje L B

Strain assessment in surgically resected inflammatory and neoplastic bowel lesions.

Ultraschall Med 2014 Apr;35(2):149-58. Epub 2012 nov 15

PMID:
23154869
Saftoiu Adrian, Vilmann Peter, Gorunescu Florin, Janssen Jan, Hocke Michael, Larsen Michael, Iglesias-Garcia Julio, Arcidiacono Paolo, Will Uwe, Giovannini Marc, Dietrich Cristoph F, Havre Roald, Gheorghe Cristian, McKay Colin, Gheonea Dan Ionut, Ciurea Tudorel, eUtils.ItemsChoiceType2[]

Efficacy of an artificial neural network-based approach to endoscopic ultrasound elastography in diagnosis of focal pancreatic masses.

Clin Gastroenterol Hepatol 2012 Jan;10(1):84-90.e1. Epub 2011 okt 1

PMID:
21963957
Bjørndal Bodil, Grimstad Tore, Cacabelos Daniel, Nylund Kim, Aasprong Ole Gunnar, Omdal Roald, Portero-Otin Manuel, Pamplona Reinald, Lied Gülen Arslan, Hausken Trygve, Berge Rolf K

Tetradecylthioacetic acid attenuates inflammation and has antioxidative potential during experimental colitis in rats.

Dig Dis Sci 2013 Jan;58(1):97-106. Epub 2012 aug 2

PMID:
22855292
Ødegaard Svein, Nesje Lars B, Lærum Ole Didrik, Kimmey Michael B

High-frequency ultrasonographic imaging of the gastrointestinal wall.

Expert Rev Med Devices 2012 May;9(3):263-73.

PMID:
22702257
Folvik Geir, Hilde Olset, Helge Gilja Odd

Benign recurrent intrahepatic cholestasis: review and long-term follow-up of five cases.

Scand J Gastroenterol 2012 Apr;47(4):482-8. Epub 2012 jan 10

PMID:
22229830
Delalande Anthony, Postema Michiel, Mignet Nathalie, Midoux Patrick, Pichon Chantal

Ultrasound and microbubble-assisted gene delivery: recent advances and ongoing challenges.

Ther Deliv 2012 Oct;3(10):1199-215.

PMID:
23116012
Postema M, Kotopoulis S, Delalande A, Gilja OH

Sonoporation: Why microbubbles creates pores

Ultraschall in Med 2012; 33(1): 97-98

Diana Röttger, Dorit Merhof, Stefan Müller, Anne Berres, Mathias Goldau, Marc Tittgemeyer, Gerik Scheuermann, Hans Hagen, Vincent J Dercksen, Robert Egger, Hans-Christian Hege, Marcel Oberlaender, Yuen C Law, Thomas Knott,...Gilja OH..., Preim B

The BundleExplorer: A Focus and Context Rendering Framework for Complex Fiber Distributions

In proceedings VCBM 2012:12:1-8.

Solteszova V, Viola I, Gilja OH, Hauser H.

Generalized Slice-based Volume Rendering with Application to Freehand Ultrasound

Eurographics Workshop on Visual Computing for Biology and Medicine 2012

Jones K, Gentilcore D, Hausken T, Gilja OH

Ultrasonography for evaluation of patients with suspected gastroparesis

In: H.P. Parkman and R.W. McCallum (eds.), Gastroparesis: Pathophysiology, Presentation and Treatment, Clinical Gastroenterology, DOI 10.1007/978-1-60761-552-1_12, © Springer Science+Business Media, LLC, p 131-138; 2012.

Sporea I, Friedrich-Rust M, Gilja OH

Estimation of liver stiffness using ultrasound waves

EFSUMB Course Book on Ultrasound 2012.91-108. ISBN 978-0-9571581-0-8.

Gilja OH, Nielsen MB, Tuma J

Educational Activities of EFSUMB

EFSUMB Course Book on Ultrasound 2012.7-10. ISBN 978-0-9571581-0-8.

Gilja OH, Braden B, Piscaglia F, Dietrich C

Functional ultrasound of the GI tract

EFSUMB Course Book on Ultrasound 2012.597-619. ISBN 978-0-9571581-0-8.

Dimcevski G, Gilja OH

Editors of book: Abstracts from 6th MedViz Conference

Abstracts from 6th MedViz Conference 2012;1-106. ISBN: 978-82-998920-0-1.

Nylund K, Gilja OH, Pfeffer F, Hausken F

Comparison of CEUS findings in patients receiving surgical or medical treatment for Crohn’s disease

In book: Abstracts from 6th MedViz Conference 2012; 98-100. ISBN: 978-82-998920-0-1.

Gilja OH

EFSUMB guidelines and recommendations in Elastography

EFSUMB Newsletter. Ultraschall in Med. 2012;33:499-500.

Gilja OH

New agreement between EFSUMB and UEG

EFSUMB Newsletter. Ultraschall in Med. 2012;33:500.

Helljesen L, Kotopoulis S, Nylund K, Viola I, Hausken T, Gilja OH

Klinisk bruk av 3D ultralyd

Kirurgen 2012;2:118-120.

Delalande A, Kotopoulis S, Pichon C, Gjertsen BT,

Microbubbles and cell interactions

In: Dimcevski GG, Gilja OH, Eds. MedViz Conference 2012. Bergen: MedViz, Haukeland University Hospital, University of Bergen, and Christian Michelsen Research 2012, (ISBN 978-82-998920-0-1) 53-54.

Delalande A, Kotopoulis S, Midoux P, Postema M,

Ultrasound and microbubble-assisted gene delivery: insights

In: Kotopoulis S, Delalande A, Godø OR, Postema M, Eds. Micro-acoustics in marine and medical research. Bergen: Kotopoulis 2012 (ISBN 978-82-303-1945-1) 119-130.

Kotopoulis S, Delalande A, Godø OR, Postema M

Micro-acoustics in marine and medical research

Bergen: Kotopoulis 2012 (ISBN 978-82-303-1945-1)

Kotopoulis S, Delalande A, Pichon C, Postema M.

Nonlinear microbubble behaviour for enhanced drug uptake

In: Ciplys D, Ed. Recent Developments in Acoustics, Noise and Vibration. Vinius: International Institute of Acoustics and Vibration, Vilnius University 2012 (ISBN 978-609-459-079-5) #685.

Kotopoulis S, Delalande A, Pichon C, Postema M

Sonoporation: using ultrasound for targeted drug delivery

In: Dimcevski GG, Gilja OH, Eds. MedViz Conference 2012. Bergen: MedViz, Haukeland University Hospital, University of Bergen, and Christian Michelsen Research 2012 (ISBN 978-82-998920-0-1) 49-51.

Mujic M, Kotopoulis S, Delalande A, Enger M, Gilja OH, McCormack E, Postema M, Gjertsen BT

Flow cytometic characterization and sorting of ultrasound contrast agents

In: Kotopoulis S, DelalandeA, Godø OR, Postema M, Eds. Micro-acoustics in marine and medical research. Bergen: Kotopoulis 2012 (ISBN 978-82-303-1945-1) 171-183.

Postema M, Kotopoulis S, Jenderka KV

Basic Principles: Basic principles of medical ultrasound.

In: Dietrich CF, Ed. EFSUMB Course Book on Ultrasound. London: EFSUMB 2012 (ISBN 978-0957158108) 11-28.

Avlagte doktorgrader

Maja Mujic

Molecular imaging for cancer diagnostics and targeted therapy.

Disputert:
April 2012
Hovedveileder:
Bjørn Tore Gjertsen
Paolo Angeleli

Visual exploration of human physiology

Disputert:
Juni 2012
Hovedveileder:
Helwig Hauser
Veronika Solteszova

Perception-augmenting illumination

Disputert:
Oktober 2012
Hovedveileder:
Ivan Viola
Roald Flesland Havre

Tissue characterisation by ultrasound strain imaging

Disputert:
Oktober 2012
Hovedveileder:
Lars Birger Nesje

Forskningsprosjekter

Etablering av rottemodell for ultralydskanning av tarm

Kim Nylund, Gulen Arslan, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2010 - 2015
Deltakende helseregion:
HV
SonoPlus+: Smart-bubble cancer therapy using ultrasound

Spiros Kotopoulis, Michiel Postema og OH Gilja, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2020
Deltakende helseregion:
HV HMN
Ultralyd av pancreas

Trond Engjom og Georg Dimcevski, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2010 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
3D ultrasound in gastroenterology

Trygve Hausken og Odd Helge Gilja, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2002 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
CEUS in patients with Inflammatory Bowel Disease

Kim Nylund, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2006 - 2016
Deltakende helseregion:
HV
Sonographic surveillance of patients with PSC

Mette Vesterhus, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2018
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Endosonografiske applikasjoner

Lars B. Nesje og Roald Havre, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2008 - 2022
Deltakende helseregion:
HV HSØ HN HMN
Ultrasonografiske funksjonundersøkelser

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2002 - 2018
Deltakende helseregion:
HV
Illustrasound

Ivan Viola og Odd H. Gilja, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2010 - 2016
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Ultrasound-assisted treatment of inoperable pancreatic cancer

Odd Helge Gilja og Georg Dimcevski, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2020
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasound visualisation of tissue vascularity and strain for improved diagnostic performance

Odd Helge Gilja og Roald Havre, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2014
Deltakende helseregion:
HV
Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Direktør Lars Birger Nesje

Referansegruppen har i 2012 bestått av:
Jan Magnus Kvamme
Helse Nord RHF
Karen Rosendahl
Helse Vest RHF
Knut Brabrand
Helse Sør-Øst RHF
Odd Helge Gilja
Helse Vest RHF
Ragnar Eriksen
Helse Midt-Norge RHF
Toril Nagelhus Hernes
Helse Midt-Norge RHF
Truls Hauge
Helse Sør-Øst RHF

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler