Loader

Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd

Den nasjonale tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse til helsepersonell, særlig spesialister i fordøyelsessykdommer og indremedisin, om bruk av ultralyd ved undersøkelse og diagnostisering av pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet. ICD-10 koder inkludert er K25-K38 og K50-K93.

Kompetansetjenesten driver informasjonsspredning, undervisning og kurs for leger, samt gir råd og veiledning til helsepersonell om bruk av utstyr. Tjenestens primære oppgave er å bidra til at flere tar i bruk ultrasonografi og at det brukes riktig i klinikken. Tjenesten skal bidra til at det etableres et fagmiljø for gastroenterologisk ultralyd i alle helseregioner slik at disse etter hvert kan ivareta kompetanseutvikling på dette fagområdet selv.

Tjenesten driver ikke pasientbehandling, og er tydelig avgrenset mot andre bildemodaliteter som MR, CT og PET, samt muskel/skjellet, mamma, GYN og laparoskopisk ultralyd.

Oppgaver og resultat
Superbrukerkurs i gastroenterologisk ultralyd er nå utviklet til å bli et viktig verktøy for å nå kompetansetjenestens resultatmål om å spre kunnskap og ferdigheter i gastroenterologisk ultralyd til alle norske helseregioner slik at de selv kan drive adekvat og relevant opplæring til leger i egen region. I 2022 ble det fjerde superbrukerkurset i regi av kompetansetjenesten arrangert der 9 superbrukere deltok, og der alle helseregioner var representert. Dette kurset ble arrangert som et hybridkurs der 14 uerfarne lokale ultralydbrukere også deltok og ble veiledet av superbrukerne under oppsyn fra kompetansetjenestens kursholdere. Kompetansetjenesten har i 2022 også arrangert 2 andre eksterne kurs i abdominal ultralyd i HSØ og HV for til sammen 20 deltakere, arrangert grunnkurs i transabdominal ultralyd for leger i spesialisering, og har hatt 18 ultralyd hospitanter på ulike hospiteringsprogram.

Plan for kompetansespredning er oppgitt på tjenestens nettside. Vi har i 2022 fortsatt fokusert på lik mulighet for alle helseregioner til å drive opplæring/undervisning av LIS-leger i gastroenterologisk ultralyd, med tanke på at kompetansetjenesten går over til nasjonalt nettverk fra 2023. Dette i form av å videreutvikle superbrukerkurs og å rekruttere nye kandidater som regionale superbrukere. Som tidligere år har representanter fra kompetansetjenesten deltatt på nasjonale og internasjonale kurs og konferanser for å formidle utviklingen innen ultralydmetoder og teknikk. Forøvrig er alle punkter i kompetansesprednings planen videreført, men utvikling av nasjonale utrednings- og behandlingsguidelines, som var planlagt startet opp i 2022, vil pga. omorganisering til nasjonalt nettverk utgå fra kompetansespredningsplanen. Imidlertid vil de 4 nye regionale koordinatorene i alle helseregionene følge opp og videreføre spredning av kompetanse i lokale miljøer.

Som tidligere år har NSGU i 2022 hatt en referansegruppe bestående av nasjonale nøkkelpersoner i ultralyd og gastroenterologi, som alle har et høyt akademisk og klinisk nivå, og representerer alle helseregioner. Det har også vært en brukerrepresentant fra pasientforeningen Mage- tarmforbundet (tidligere Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer), og en fra instituttsektoren (SINTEF) i referansegruppen. NSGU arbeider kontinuerlig med faglige utvalg og nettverk. Vi har etablert og følger tett opp Norsk gastroenterologisk forening (NGF) sitt ultralydutvalg, og har representanter i interessegruppene for ultralyd, IBD, lever- og pancreassykdommer. NSGU er en sentral samarbeidspartner i utarbeidelsen av europeiske retningslinjer i ultralyd. Vi har ila 2022 ansatt i 4 regionale koordinatorer i alle helseregioner, som i de neste årene skal utvikle og videreføre utdanningsprogrammet i gastroenterologisk ultralyd.

Kvalitet på behandlingsresultatene - overvåking og formidling

NSGU er ikke en behandlingstjeneste, men vi legger vitenskapelig og sunne kliniske kriterier til grunn for vår diagnostikk av pasienter.

Aktivitet

Undervisning

Alle regioner: Utdanning av helsepersonell
65 timer
Flere regioner: Utdanning av helsepersonell
51 timer
Egen region: Utdanning av helsepersonell
107 timer

Klinisk aktivitet

Utfyllende informasjon

NSGU driver ikke primært med pasientbehandling, men vi har liggende ute informasjon på NSGUs nettsider for pasienter og pårørende om hvordan ultralyd fungerer, og hvordan undersøkelsen utføres. Vi har hatt en pasientrepresentant i referansegruppen som er styremedlem i Mage-tarmforbundet (tidligere Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer - LMF). NSGU anser det som viktig å også spre kunnskap om spesielt ultralyd som diagnostisk verktøy ved fordøyelsessykdommer til denne pasientgruppen. Ved å ha hatt en kontaktperson i LMF har vi kunnet nådd ut med informasjon til denne pasientgruppen.

Formidling

Helsepersonell og andre faggrupper - alle regioner
 • Superbrukerkurs Oslo, 12.-13. september. (Kurs/seminar).
 • Grunnkurs Gastroenterologisk ultralyd Bergen, november. (Kurs/seminar).
 • 41 foredrag på internasjonal konferanser. (Konferanse).
 • 28 foredrag i nasjonale fora. (Konferanse).
 • 12 publiserte abstracts på internasjonale kongresser. (Konferanse).
 • Artikkel i Fordøyelsen, nr 2, 2022. Intervju «Ultralydscore: Verktøy for diagnose og overvåkning av sykdomsaktivitet». (Oppslag i media).
 • 3 digitale foredrag. (Digital undervisning).
Helsepersonell og andre faggrupper - flere regioner
 • Eksternt kurs Lillestrøm, 2.-3. mai Abdominal ultralyd. (Kurs/seminar).
 • Eksternt kurs Stavanger, 26.-27 september Abdominal ultralyd og POCUS. (Kurs/seminar).
Helsepersonell og andre faggrupper - egen region
 • 2 POCUS kurs, ultralyd for LIS2/3, mars og september. (Kurs/seminar).
 • Veiledning 7 PhD kandidater. (Veiledning).
 • Veiledning 3 medisinerstudenter hovedoppgaver. (Veiledning).

Kvalitetsverktøy

 • Registrering av EUS prosedyrer, Gastro net, 2020, Nytt register
Utfyllende informasjon

EUS er nå blitt endel av det store Gastro-net, som har pågått i flere år og er godt etablert.

Forskning

Vitenskapelige artikler

Erchinger F, Tjora E, Nordaas IK, Dimcevski G, Olesen SS, Jensen N, Dahl EE, Borch A, Nøjgaard C, Novovic S, Barauskas G, Ignatavicius P, Vujasinovic M, Lohr M, Laukkarinen J, Parhiala M, Drewes AM, Engjom T

Pancreatic enzyme treatment in chronic pancreatitis: Quality of management and adherence to guidelines-A cross-sectional observational study.

United European Gastroenterol J 2022 Oct;10(8):844. Epub 2022 aug 18

PMID:
35981311
Nordaas IK, Tjora E, Dimcevski G, Haldorsen IS, Olesen SS, Drewes AM, Zviniene K, Barauskas G, Bayram BK, Nørregaard P, Borch A, Nøjgaard C, Jensen AB, Kardasheva SS, Okhlobystin A, Hauge T, Waage A, Frøkjaer JB, Engjom T,

Structural imaging findings are related to clinical complications in chronic pancreatitis.

United European Gastroenterol J 2022 May;10(4):385. Epub 2022 apr 9

PMID:
35396813
Erchinger F, Engjom T, Dimcevski G, Drewes AM, Olesen SS, Vujasinovic M, Löhr JM, Nøjgaard C, Novovic S, Laukkarinen J, Parhiala M, Björn L, Waage A, Hauge T, Pukitis A, Ozola-Zalite I, Kalaitzakis E, Okhlobystin A, Barauskas G, Eva Efsen D, Tjora E,

Exocrine pancreas insufficiency in chronic pancreatitis - Risk factors and associations with complications. A multicentre study of 1869 patients.

Pancreatology 2022 Apr;22(3):374. Epub 2022 feb 16

PMID:
35216905
Dimcevski G, Engjom T

Comment on: Pancreatic exocrine insufficiency after bariatric surgery.

Surg Obes Relat Dis 2022 Apr;18(4):452. Epub 2022 jan 10

PMID:
35135745
Borgbjerg J, Steinkohl E, Olesen SS, Akisik F, Bethke A, Bieliuniene E, Christensen HS, Engjom T, Haldorsen IS, Kartalis N, Lisitskaya MV, Naujokaite G, Novovic S, Ozola-Zalite I, Phillips AE, Swensson JK, Drewes AM, Frøkjær JB

Inter- and intra-observer variability of computed tomography-based parenchymal- and ductal diameters in chronic pancreatitis: a multi-observer international study.

Abdom Radiol (NY) 2022 Sep 23. Epub 2022 sep 23

PMID:
36138242
Jenssen C, Ewertsen C, Piscaglia F, Dietrich CF, Gilja OH, Sidhu PS, Saftoiu A, Popescu A, Sporea I, Cantisani V, Meng S

50th years anniversary of EFSUMB: Initial roots, maturation, and new shoots.

Ultraschall Med 2022 Jun;43(3):227. Epub 2022 apr 26

PMID:
35472772
Dietrich CF, Bolondi L, Duck F, Evans DH, Ewertsen C, Fraser Ag, Gilja OH, Jenssen C, Merz E, Nolsoe C, Nürnberg D, Lutz H, Piscaglia F, Saftoiu A, Vilmann P, Dong Y, Hill CRK

History of Ultrasound in Medicine from its birth to date (2022), on occasion of the 50 Years Anniversary of EFSUMB. A publication of the European Federation of Societies for Ultrasound In Medicine and Biology (EFSUMB), designed to record the historical development of medical ultrasound.

Med Ultrason 2022 Dec 21;24(4):434. Epub 2022 mai 15

PMID:
35574917
Steinsvik EK, Sangnes DA, Søfteland E, Biermann M, Assmus J, Dimcevski G, Gilja OH, Hausken T

Gastric function in diabetic gastroparesis assessed by ultrasound and scintigraphy.

Neurogastroenterol Motil 2022 Apr;34(4):e14235. Epub 2021 aug 11

PMID:
34378839
Sævik F, Gilja OH, Nylund K

Gastrointestinal Ultrasound Can Predict Endoscopic Activity in Crohn's Disease.

Ultraschall Med 2022 Feb;43(1):82. Epub 2020 apr 24

PMID:
32330994
Jacobsen N, Nolsøe CP, Konge L, Graumann O, Dietrich CF, Sidhu PS, Gilja OH, Meloni MF, Berzigotti A, Harvey CJ, Deganello A, Prada F, Lerchbaumer MH, Laursen CB

Development of and Gathering Validity Evidence for a Theoretical Test in Contrast-Enhanced Ultrasound.

Ultrasound Med Biol 2022 Feb;48(2):248. Epub 2021 nov 21

PMID:
34815128
Kotopoulis S, Lam C, Haugse R, Snipstad S, Murvold E, Jouleh T, Berg S, Hansen R, Popa M, Mc Cormack E, Gilja OH, Poortinga A

Formulation and characterisation of drug-loaded antibubbles for image-guided and ultrasound-triggered drug delivery.

Ultrason Sonochem 2022 Apr;85():105986. Epub 2022 mar 23

PMID:
35358937
Nylund K, Gjengstø AJ, von Volkmann HL, Gilja OH

Assessment of Small Bowel Motility and SMA Blood Flow Studied with Transabdominal Ultrasound.

Ultrasound Int Open 2022 Jan;8(1):E15. Epub 2022 sep 23

PMID:
36159083
Mjelle AB, Mulabecirovic A, Havre RF, Olafsdottir EJ, Gilja OH, Vesterhus M

Liver Elastography in Healthy Children Using Three Different Systems - How Many Measurements Are Necessary?

Ultraschall Med 2022 Oct;43(5):488. Epub 2020 des 21

PMID:
33348414
de Voogd F, Bots S, Gecse K, Gilja OH, D'Haens G, Nylund K

Intestinal Ultrasound Early on in Treatment Follow-up Predicts Endoscopic Response to Anti-TNFα Treatment in Crohn's Disease.

J Crohns Colitis 2022 Nov 01;16(10):1598.

PMID:
35639823
Pham KD, Lauritzen SS, Tjora E, Gilja OH, Hatlebakk JG, Assmus J, Havre RF

The outcome of primary per oral endoscopic myotomy (POEM) for treatment of achalasia: Norwegian single-center experience with long-term follow-up.

Scand J Surg 2022 Dec 09. Epub 2022 des 9

PMID:
36484306
Wüstner M, Radzina M, Calliada F, Cantisani V, Havre RF, Jenderka KV, Kabaalioglu A, Kocian M, Kollmann C, Künzel J, Lim A, Maconi G, Mitkov V, Popescu A, Saftoiu A, Sidhu PS, Jenssen C

Professional Standards in Medical Ultrasound - EFSUMB Position Paper (Long Version) - General Aspects.

Ultraschall Med 2022 Oct;43(5):e36. Epub 2022 jul 18

PMID:
35850145
Wüstner M, Radzina M, Calliada F, Cantisani V, Havre RF, Jenderka KV, Kabaalioglu A, Kocian M, Kollmann C, Künzel J, Lim A, Maconi G, Mitkov V, Popescu A, Saftoiu A, Sidhu PS, Jenssen C

Professional Standards in Medical Ultrasound - EFSUMB Position Paper (Short Version) - General Aspects.

Ultraschall Med 2022 Oct;43(5):456. Epub 2022 jul 18

PMID:
35850146
Bejjani M, Ghandour B, Subtil JC, Martínez-Moreno B, Sharaiha RZ, Watson RR, Kowalski TE, Benias PC, Huggett MT, Weber T, D'Souza LS, Anderloni A, Lajin M, Khara HS, Pham KD, Pleskow D, Fabbri C, Nieto JM, Kumta NA, Pawa R, Jovani M, Khashab MA,

Correction: Clinical and technical outcomes of patients undergoing endoscopic ultrasound-guided gastroenterostomy using 20-mm vs. 15-mm lumen-apposing metal stents.

Endoscopy 2022 Jul;54(7):C10. Epub 2022 mar 16

PMID:
35297027
Bejjani M, Ghandour B, Subtil JC, Martínez-Moreno B, Sharaiha RZ, Watson RR, Kowalski TE, Benias PC, Huggett MT, Weber T, D'Souza LS, Anderloni A, Lajin M, Khara HS, Pham KD, Pleskow D, Fabbri C, Nieto JM, Kumta NA, Pawa R, Jovani M, Khashab MA,

Clinical and technical outcomes of patients undergoing endoscopic ultrasound-guided gastroenterostomy using 20-mm vs. 15-mm lumen-apposing metal stents.

Endoscopy 2022 Jul;54(7):680. Epub 2022 jan 14

PMID:
34569611
Pérez-Cuadrado-Robles E, Bronswijk M, Prat F, Barthet M, Palazzo M, Arcidiacono P, Schaefer M, Devière J, van Wanrooij RLJ, Tarantino I, Donatelli G, Camus M, Sanchez-Yague A, Pham KD, Gonzalez JM, Anderloni A, Vila JJ, Jezequel J, Larghi A, Jaïs B, Vazquez-Sequeiros E, Deprez PH, Van der Merwe S, Cellier C, Rahmi G

Endoscopic ultrasound-guided drainage using lumen-apposing metal stent of malignant afferent limb syndrome in patients with previous Whipple surgery: Multicenter study (with video).

Dig Endosc 2022 Nov;34(7):1433. Epub 2022 mai 31

PMID:
35429360
Mangiavillano B, Moon JH, Crinò SF, Larghi A, Pham KD, Teoh AYB, Paduano D, Lee YN, Yoo HW, Shin IS, Rizzatti G, Robles-Medranda C, Oleas R, Conti Bellocchi MC, Auriemma F, Lamonaca L, Spatola F, Conigliaro R, Facciorusso A, Gabbrielli A, Repici A

Safety and efficacy of a novel electrocautery-enhanced lumen-apposing metal stent in interventional EUS procedures (with video).

Gastrointest Endosc 2022 Jan;95(1):115. Epub 2021 jul 30

PMID:
34339667
Utfyllende informasjon

Gilja OH.Memories: Odd Helge Gilja, Norway. EFSUMB President 2015-2017. In booklet: 50 years of EFSUMB; Past, present and future. Eds.: Jenssen, Ewertsen, Dietrich, Popescu, Rudd. 2022. Page 25-26. Gilja OH, Fernandez L. Images/Report on US course at Zanzibar November 2022. WFUMB Echoes December 2022. 1 page. Nurnberg D, Gilja OH. Report on US course at Makerere University, Kampala, November 2022. WFUMB Echoes December 2022. 1 page.

Avlagte doktorgrader

Dag André Sangnes

Diabetic gastroenteropathy examined with wireless motility capsule

Disputert:
Mars 2022
Hovedveileder:
Eirik Wigtil Søfteland

Forskningsprosjekter

Endoscopic Ultrasound-guided Radiofrequency Ablation in Primary Aldosteronism

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2022 - 2025
Deltakende helseregion:
HV
Improved detection of Eosinophilic Esophagitis with Lugul´s solution

Khanh Do-Cong Pham, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2024
Deltakende helseregion:
HV
The effect of nutrients on GI physiology

Trygve Hausken, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2012 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Brain-Gut-Microbiota Interaction in Irritable Bowel Syndrome: A Multidimensional Approach

Trygve Hausken, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2018 - 2028
Deltakende helseregion:
HV
Multimodal UL av lever for bedre diagnostikk av leversykdom ved DM2

Odd Helge Gilja, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2022 - 2025
Deltakende helseregion:
HV
EUS veiledet abalsjon av pNET og binyreadenomer

Roald Flesland Havre, Universitetet i Bergen

Prosjektperiode:
2022 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Bedre polypp-deteksjonsrate med kunstig intelligens ved koloskopi

Roald Flesland Havre, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2022 - 2028
Deltakende helseregion:
HV
ATELDI

Odd Helge Gilja, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2022 - 2025
Deltakende helseregion:
HV
USE-IT, part 2

Kerri Novak, Internasjonal institusjon

Prosjektperiode:
2021 - 2023
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

SonoDOCc

Andreas Gjengstø, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2021 - 2027
Deltakende helseregion:
HV
Sonorescue

Kim Nylund, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2020 - 2025
Deltakende helseregion:
HV HSØ
Prelapse

Kim Nylund, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2017 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Ultrasound-directed diagnosis and targeted treatment of Crohn’s disease using smartbubbles.

Kim Nylund, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2014 - 2023
Deltakende helseregion:
HV
Langtids oppfølging av pasienter med kronisk pankreatitt: REK2019/1037

Trond Engjom, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2030
Deltakende helseregion:
HV HSØ

Internasjonalt samarbeid

Ultrasound Sonoporation Therapy for Pancreatic Cancer

Odd Helge Gilja, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2021 - 2026
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

The PanGut Study

Eirik Wigtil Søfteland, Helse Bergen HF

Prosjektperiode:
2019 - 2023
Deltakende helseregion:
HV

Internasjonalt samarbeid

Utfyllende informasjon

Sonorescue: Prosjektleder: Kim Nylund. Ansvarlig institusjon: Haukeland Universitetssjukehus. Start: 2020. Slutt: 2025. Samarbeid med Helse Fonna. Planlagt samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus, Ullevål sykehus og Drammen sykehus USE-IT, part 2: Prosjektleder: Kerri Novak. Sponsor: IBUS-group. Primary investigator ved HUS: Kim Nylund. Internasjonalt samarbeid inkludert University of Calgary (Canada), Hvidhovre Hospital (Danmark), Klinikum Lüneburg (Tyskland) og Humanitas Clinical and Research Centre (Italia).

Forankring

Rapporten er forelagt ledelsen ved Helse Bergen HF, ved Klinikkdirektør Kahtan Al-Azawy

Referansegruppen har i 2022 bestått av:
Jan Magnus Kvamme
Referansegruppens leder (HN)
Bjørn Gulbrandsen
Brukerrepresentant
John Willy Haukeland
Representant Helse Sør-Øst
Lars Normann Karlsen
Representant Helse Vest
Odd Helge Gilja
Representant for tjenesten
Ragnar Eriksen
Representant Helse Midt-Norge
Thomas Langø
Universitetsrepresentant

eRapport er utarbeidet av Sølvi Lerfald og Reidar Thorstensen, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Vest RHF, og videreutvikles av de fire RHF-ene i fellesskap, med støtte fra Helse Vest IKT

Alle henvendelser rettes til Faglig rapportering, Helse Vest

Personvern  -  Informasjonskapsler